Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naše vianočné posedenie v decembri 2017

Bol 5. december 2017. Tento deň, keď sa ešte nedávno napadaný sneh roztopil a nastal odmäk, sme sa my - členovia Klubu sclerosis multiplex Dunaj Bratislava, stretli na našom vianočnom posedení, ktoré bolo zároveň posledným stretnutím v tomto kalendárnom roku.

Zišli sme sa o 12.30 hod v reštaurácii Petržalská furmanka. Tu nás už čakal krásne prestretý vianočný stôl a nechýbal ani ozdobený vianočný stromček, ktoré dotvárali slávnostnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.

Prítomných nás bolo spolu 16, z toho 2 hostia, 10 členov klubu SM, 3 sprievodcovia a taktiež manželka nášho nedávno zosnulého člena klubu SM Ivana Kovaroviča.

Vianočné posedenie otvorila predsedníčka Klubu SM Dunaj Dagmar Foltýnová. Privítala všetkých prítomných a v prvom rade predstavila 2 pozvané hostky, a to MUDr. Ľubicu Procházkovú, PhD., čestnú predsedníčku klubu SM Dunaj a neurologičku, ktorá dlhé roky pôsobila v SM centre v NsP akademika L. Dérera na Kramároch a v súčasnej dobe pracuje v jednom súkromnom neurologickom centre. Ďalšou pozvanou bola pani Helena Bottková, viceprezidentka SZSM. Pani Bottková je okrem iného známa svojimi prekrásnymi výšivkami a v mnohých celoslovenských abilympiádach sa umiestnila na popredných miestach. Obe hostky sa prihovorili prítomným členom klubu SM.

Obe vedia, že žiť s touto diagnózou nie je ľahké, ale i napriek tomu nás nabádali k aktívnemu životu, nakoľko sa to len dá, aby sme sa snažili udržiavať si telo a jeho svalstvo pravidelným pohybom. Boli sme im vďační za ich cenné rady, o ktoré sa s nami podelili.

V mesiaci októbri nás opustili dvaja členovia klubu, a to 57 ročný pán Miloš Balúšik, prvý predseda klubu SM a 55 ročný Ivan Kovarovič, ktorého manželka sa zúčastnila vianočného posedenia. Obaja zomreli na úplne inú chorobu ako je skleróza multiplex. Našim zosnulým členom sme venovali tichú spomienku.

Naša predsedníčka Dagmar Foltýnová zhodnotila činnosť klubu za rok 2017. Zúčastnili sme sa prednášok, zameraných na naše ochorenie, navštívili sme kultúrne podujatie v Mestskom divadle, uskutočnili sme akciu Krok s SM - posedenie pri pizze. Budúci rok chceme zorganizovať opekačku, ktorá nám tento rok nevyšla, nakoľko sa náhle ochladilo.

Potom nasledoval slávnostný obed s občerstvením. Jedlo bolo veľmi chutné, boli podávané rôzne nealkoholické nápoje. Na vianočnom stole nechýbalo ani vianočné pečivo, ktoré členky klubu napiekli. Bolo výborné ku kávičke, pri ktorej si členovia klubu družne posedeli. Všetko tu dýchalo pravou vianočnou atmosférou.

Náš člen klubu Paľo sa koncom decembra dožíva 50-tych narodenín Pri tejto príležitosti sme mu zaželali všetko najlepšie, najmä pevné zdravie a zaspievali sme mu symbolické "živijó".

Na záver družného posedenia sme sa dohodli, že prvé stretnutie členov nášho klubu SM v roku 2018 sa uskutoční 13. marca. Zaželali sme si navzájom krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a s pocitom, že sme príjemne a užitočne prežili dnešné popoludnie, sme sa rozišli do svojich domovov.

Darina Kopřivová

Klub SM Dunaj Bratislava

Zvlášť chceme vysloviť poďakovanie vedeniu a zamestnancom zrekonštruovanej reštaurácie v Petržalke na Ambroseho ulici „Petržalská furmanka“, ktorí nám veľmi ochotne poskytujú priestory aj na spoločné pravidelné klubové stretnutia počas roka.

Takisto ďakujeme za príjemnú obsluhu, dobré jedlo a občerstvenie na vianočnom posedení, a v neposlednom rade ďakujeme aj za krásnu vianočnú výzdobu, ktorú pre nás pripravili.