Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Edukačný seminár pre novodiagnostikovaných pacientov

V dňoch 17.-19.11.2017 sa konal v Piešťanoch v hoteli Alegro Edukačný seminár pre novodiagnostikovaných pacientov a Sekciu detí, ich rodičov, na ktorom sa zúčastnili pacienti, ktorým bola diagnostikovaná SM v nedávnej dobe, deti, mládež, ich rodičia a príbuzní.

Seminár začal po registrácii, ubytovaní a obede, otvorila ho prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová, privítala všetkých účastíkov a popriala im príjemný pobyt, ktorý im prospeje.

Prvou prednáškou začala pani Ing. Helena Šurinová, ktorá informovala o projekte “Spolu môžeme” – Ambíciou tohto projektu je spojiť všetkých, ktorých sa týka ochorenie skleróza multiplex (SM). Spolu môžeme zlepšiť informovanosť o ochorení, zdieľať pocity a názory Vás, pacientov. Spolu s nami sa budú pýtať odborníkov a prinášať najnovšie poznatky o ochorení a liečbe.

Nasledujúcu prednášku s názvom “Tehotenstvo a SM” odprezentovala MUDr. Marianna Vitková, PhD. Informovala o vplyve SM a DMT liečby na plodnosť, asistovanej reprodukcii, riziku vzniku SM u potomka, vplyv tehotenstva na ochorenie, kedy sa má liečba vysadiť pri jednotlivých preparátoch, ak plánujeme tehotenstvo, priebehu gravidity, atakoch v gravidite, spôsobu vedenia pôrodu a riziku atakov po pôrode.

Pani Mgr.Tatiana Lorencová vystúpila s prednáškou “Príbeh MBSR” – MSBR (Mindfulness-based stress reduction) - je to metóda - program pre skupiny ľudí, ktorí majú za cieľ postupne naučit účastníkov rozvíjať všímavosť – plné prežívanie prítomného okamžiku. Všímavosť je rozvíjaná pomocou rôznych meditačných cvičení (napr. zameraných na dych, telo, pohyb, nehodnotiace pozorovanie myšlienok a predstáv).

V ďalších dvoch prednáškách „Nedodržiavanie liečby môže byť zradné“ a „Ako môže pomôcť aktívna komunikácia medzi pacientom a lekárom“ od pána Mgr.Jozefa Húsku,Csc. sme sa dozvedeli čo vplýva na adherenciu k liečbe, aký je význam včasnej liečby, vplyv adherencie liečby na progresiu ochorenia, ako by pacient mal spolupracovať s lekárom – spolurozhodovanie o liečbe a aké kroky dodržiavať k dobrému vzťahu s lekárom.

O „Úskaliach liečby v domácom prostredí“ informovali špecializované sestry SM Mgr.Viera Priesolová, Alena Margetiaková, Mária Molčanová a Katarína Tóthová. Preberali sa témy ako komunikácia s pacientom, praktické riešenia kožných reakcií a iných nežiadúcich účinkov pri injekčnej liečbe.

“Na záver dňa sme si spoločne zacvičili s členmi združenia Taoistického združenia v SR kde nás po”Ukážke cvičenia umenia Taoistickho Tai Chi” vyzvali, aby sme sa pripojili k cvičeniu.

Nasledujúce ráno a dopoludnie bolo venované fyzickým aktivitám a to s aktivitami “Cvičenie je môj priateľ” s Erikou Kubišovou a “Rannou jógou” s ………….???

Pred obedom sme si vypočuli prednášku od PharmDr.Dominika Tomeka MPH,PhD.,Msc. “Biologicky podobné lieky a ich význam pre pacienta” a “Informovaný súhlas s liečbou a jeho význam”.

Poobede odprezentovala svoju prednášku MUDr. Darina Petrleničová PhD s názvom “Nové trendy v liečbe v SM “, kde sme sa dozvedeli aké preparáty na trhu sú, pre koho sú vhodné, v čom sú lepšie ako predchádzajúce preparáty, a naopak, aké sú ich riziká.

Pred večerou sme sa ešte zúčastnili Worshopov pána PhDr.Jána Grossmanna “Ako zvládnuť stres pri SM“, kde sme si prakticky vyskúšali bránicové dýchanie, či progresívnu svalovú relaxáciu. Další Worshop viedla pani Mgr. Tatiana Lorencová “ Príbeh MBSR”, kde sme takisto prakticky vyskúšali túto metódu – prežívanie prítomného okamžiku.

Záver tohto stretnutia ukončila MUDr. Zuzana Dean v nedeľu dopoludnia svojou prednáškou “Ako sa správne stravovať pri SM”. Podceňovať netreba podľa nej ani stravu. Vysvetlilaže mnohým sa môže zdať, že ide o banalitu, zdravá strava však môže v liečebnom procese zohrávať kľúčovú úlohu a fyzický stav zlepšuje pacientom i pohyb.

Myslím si, že prednášky a worshopy boli veľmi zaujímavé a každý z účastníkov si odniesol množstvo užitočných informácií a energie.