Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Liečiť, cvičiť, stravovať sa pri SM

Stalo sa už tradíciou, že na jeseň usporadúva Slovenský zväz Sclerosis multiplex (SZSM) edukačný seminár pre našich občanov, trpiacich na sklerózu multiplex a ich rodinných príslušníkov. Rozhodnutie, že účastníci nemusia byť členmi SZSM prilákalo na toto stretnutie do Ružomberka viac ako 130 účastníkov. Stretnutie sa konalo v Kultúrnom dome Andreja Hlinku. Žiaľ, tento kultúrny stánok je v renovácii, takže sme boli v stiesnených priestoroch. To však neznížilo kvalitu a váhu podujatia, ktorého odborným garantom bol pán profesor MUDr. Peter Turčáni, PhD. – hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neurológiu.

Podujatie sa začalo spoločným obedom, na ktorom sa mohli účastníci zvítať a porozprávať. Prezidentka SZSM Pani Jarmila Fajnorová otvorila odborný program už o 14-tej hodine. Úvodná prednáška pani MUDr. Jany Roháľovej, bola venovaná sledovaniu priebehu SM, biochemických parametrov pacientov s prihliadnutím na liečbu konkrétnym liekom. Už počas prednášky sa v auditóriu kde-tu objavili drobné diskusie, čo bol znak, že prednáška zaujala a auditórium ju neprijímalo pasívne.

Druhá prednáška bola z iného súdka. Pani MUDr. Danica Caisová z psychiatrickej ambulancie z Košíc predniesla svoj príspevok „Sexuologické aspekty pri liečbe SM“. Bola to nová téma na našich seminároch a zaujala mladých i starých. Takto pojatá a veľmi erudovaná prednáška mnohým nastavila zrkadlo, mnohí sa v sexuálnych problémoch videli. Téma sexu je na Slovensku naďalej tabu, nerozpráva sa o nej a tak mnohí naši esemkári sa bez odbornej pomoci trápia a boria s problémami z okruhu tejto tématiky. Boli naznačené určité východiská, musíme nechať niektoré otázky „dozrieť“ a v budúcnosti sa k tejto téme určite vrátime.

Pán inžinier Stanislav Fekete predstavil unikátny výživový prostriedok s protizápalovými, antioxidačnými, neuroprotektívnymi, neuroregeneratívnymi a výživovými účinkami - „Neuroaspis“. Prípravok má vysoký obsah omega-3 a omega-6 polynasýtených mastných kyselín v kombinácii so špecifickými antioxidantami. Bližšie informácie o prípravku je možné nájsť na mailovej adrese: info@neuroaspis.sk a na internetovej stránke: www.neuroaspis.sk

Prvú, teoretickú časť, prvého dňa seminára ukončila pani Mgr. Tatiana Lorencová svojou informáciou „MBSR a SM“. Opakovane predstavila túto metódu zdolávania stresu na našich stretnutiach. Následne sme sa rozdelili do skupín. Jedna skupina mala praktickú ukážku „MBSR: na stres vlastnými silami“ a druhá skupina cvičila pod vedením Mgr. Michala Šedeka „Cvičenie náš priateľ“.

Druhý deň sme začínali znova po skupinách. Tí, ktorí nestihli predchádzajúce cvičenie s pani Mgr. Lorencovou v piatok, alebo si ho chceli zopakovať, mohli sa znova ponoriť do nácviku redukcie stresu. Musím povedať, že napriek tomu, že som bol prítomný viacerým stretnutiam s pani magistrou, každé bolo iné, každé mi niečo prinieslo. Jemné nadviazanie kontaktu so skupinou v jej podaní ma vždy očarí. Vie si porozprávať s každým o jeho pocitoch, má pre každého slovo výkladu či usmernenia. Už púhy pobyt v jej blízkosti redukuje okolitý stres.

Pani PharmDr. Marcela Balošáková sa venovala jogistickému cvičeniu s doprovodom stres redukujúcej hudby. Mnohí už podobné cvičenia absolvovali, pre mnohých to bolo niečo nové.

Poslednú prednášku dopoludňajšieho programu mal MUDr. Branislav Brežný. Rozprával o SM ako ochorení, ktoré je potrebné zdolávať kolektívne. Neutiahnuť sa medzi štyri steny bytu, ale chodiť medzi ľudí, žiť svoj život a nie živoriť. Stretávaním sa v kluboch alebo na akciách SZSM, napríklad ako je táto, každý dostane nový impulz v boji so svojimi problémami.

Po obede odznela prednáška pána primára MUDr. Petra Koledu, PhD. z neurologického oddelenia ÚVN v Ružomberku. V prednáške „Ako môže pacient pomôcť lekárovi pri kontrole stavu ochorenia?“ pán primár nám priblížil potrebu spolupráce pacienta so zdravotníckym pracovníkmi, ktorí sa starajú o jeho zdravie. Prednáška bola prierezom snáh lekára o čo najlepší priebeh liečenia jemu zvereného pacienta a nutnosti spätnej väzby zo strany pacienta.

Pán PharmDr. Josef Suchopár z Drug Agency, a.s. predniesol prednášku „Vplyv potravín a nápojov na účinok znášanlivosti liekov“. Bola to strhujúca prednáška o vplyve potravín či potravinových článkov na účinnosť liekov, tiež hovoril o interakcii liekov, kedy niektorý liek či potravina môže niekoľkonásobne zvýšiť účinok lieku alebo jeho účinok zrušiť. Máloktorí z nás mali vedomosť, že aj bežný nápoj, inak zdravé ovocie, zelena či korenina môžu mať zásadný vplyv na liečbu a na zdravie. Po skončení prednášky bola búrlivá diskusia, ktorá sa preniesla do kuloárov.

Pani MUDr. Zuzana Dean z neurologickej kliniky v Nitre nás v prednáške „Strava a výživové doplnky“ upozornila na možnosť ovplyvnenia priebehu SM stravou. Napriek tomu, že na stránkach nášho časopisu -Nádej- i na našich stretnutiach, sme sa opakovane stretali a diskutovali o vhodnej strave pre esemkára, vždy sme sa dozvedeli niečo nového, čo sme si so sebou z takýchto stretnutí odniesli domov. Problém stravovania je aj v tom, že v tejto problematike vládne určitá módnosť a zmeny postojov kapacít, čo je zdravé a čo nie, sa až príliš často a niekedy až radikálne mení. Z diskusie vyplynulo, že napriek tomu, že pani doktorka nám v minulosti zanechala kontakt na seba, len minimum esemkárov prejavilo záujem zaradiť do svojej liečby zdravý výživový štýl. Dúfam, že v krátkej budúcnosti toto „vákuum“ určitým usmernením zaplním.

Posledné dve prednášky – pani docentky MUDr. Emy Kantrovej, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine s prednáškou „Nové možnosti liečby“ a „Úskalia liečby v domácom prostredí“ našich sestričiek Mgr. Viery Priesolovej, Aleny Margetiakovej, Bc. Zuzany Szilagyi a Mgr. Nadeždy Talianovej vyzneli na záver ako čerešnička na torte. Boli praktickou ukážkou, ako spolupráca lekára, sestry a pacienta vedie k správnemu menežovaniu liečby, úpravy podávania liečby a eliminácii nežiadúcich účinkov pri podávaní liečby.

Na záver stretnutie ukončila a vyhodnotila prezidentka SZSM pani Jarmila Fajnorová. Predovšetkým poďakovala prednášajúcim za zhostenie sa daných tém na vysokej profesionálnej úrovni. Poďakovala všetkým zúčastneným, že svojou aktívnou či pasívnou účasťou prispeli ku krásnym chvíľam prežitým v tomto kultúrnom stánku. Jediným vkladom účastníkov seminára bola dobrá nálada a hlad po vedomostiach, čo je pre úspešný priebeh takéhoto podujatia veľmi dôležité. Potvrdila, že i naďalej tieto odborné semináre budú prístupné pre každého esemkára bez rozdielu, či je alebo nie je členom SZSM. Vyzdvihla finančnú pomoc farma-firiem, ktoré sponzorovali túto akciu – boli to títo hlavní partneri: Novartis a Roche a partneri: Merck, Biogen a Teva.

MUDr. Branislav Brežný