Milí priatelia, rodinní príslušníci,

oslovte prosím svojich známych, spoločnosti, ale aj priateľov, ktorí pracujú vo firmách. Úctivo ich požiadajte ich o darovanie 2% (1,5%) dane z príjmu občianskemu združeniu Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM). Pomáhame si navzájom ako najlepšie vieme, ale bez podpory charitatívne založených ľudí sa nezaobídeme. SZSM financuje svoje aktivity cez sponzorov, rôzne projekty, ale hlavným zdrojom príjmov sú poukázané 2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

Diagnostikovanie sclerosis multiplex vážne zasiahne do osobného, rodinného, spoločenského a pracovného života nielen diagnostikovanej osoby, ale tiež partnerov, detí, príbuzných a priateľov. Je celkom prirodzené, že všetci majú obavy z budúcnosti.

V roku 1990 bol založený Slovenský zväz sclerosis multiplex na pomoc pacientom s diagnózou SM, rodinným príslušníkom, príbuzným a priateľom. Momentálne SZSM zastrešuje 25 klubov SM, v ktorých je registrovaných viac ako 650 členov. V kluboch SM sú členovia s podobnými problémami a preto sa vedia pochopiť a podporiť.

Od roku 2002 je SZSM plnoprávnym členom Európskej platformy sclerosis multiplex a v roku 2004 zväz bol prijatý za plnoprávneho člena Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex.

SZSM 24 rok vydáva časopis Nádej, organizuje rekondičné pobyty, semináre, konferencie, stretnutia novo diagnostikovaných pacientov s lekármi. SZSM založil Sekciu detí, mládeže, rodičov a ich opatrovníkov. Organizuje Abilympiádu. Čo je Abilympiáda? – je to súťaž schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. SZSM túto akciu organizuje pre členov zväzu, a súťažiť môžu iba členovia SZSM s diagnostikovanou SM. Tento rok to už bude 15. ročník a 8. ročník Medzinárodnej Abilympiády SM.

Kampaň v rámci Svetového dňa ľudí s SM – „Čo možno (ne)viete o diagnóze sclerosis multiplex“ SZSM vydal edukačnú brožúrku, garantom ktorej je prof. MUDr Peter Turčáni, PhD. hlavný odborník pri MZ SR pre neurológiu. Brožúra bola distribuovaná v spolupráci so Slovenskou poštou na 155 poštách po celom Slovensku. Cieľom kampane 2016 bolo priblížiť a zvýšiť povedomie o SM.

Na podporu pacientov s SM v roku 2008 zriadil SZSM Fond na poskytnutie peňažného príspevku na dofinancovanie kúpy zdravotníckych alebo kompenzačných pomôcok. Finančné prostriedky do tohto fondu sú získavané fundraisingom, alebo z 2% daní PO a FO.

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane

Fyzické osoby, za ktoré podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 • do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)
 • z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane

Upozornenie: do 30. apríla 2019 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2018 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému Daňovému úradu. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na Daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.


Fyzické osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie

 • do 31. marca 2019 podajú daňové priznanie príslušnému Daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového tlačiva na strane č. 10 vypísať tieto údaje:
  • Názov: Slovenský zväz sclerosis multiplex, Konštantína Čulena 12, Trnava 917 01
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 00896900

Právnické osoby

 • do 31. marca 2019 podajú daňové priznanie príslušnému Daňovému úradu
 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:
  • Názov: Slovenský zväz sclerosis multiplex, Konštantína Čulena 12, Trnava 917 01
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 00896900

Od roku 2016

Ak chcete, aby nám Daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2% zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).

Súbory na stiahnutie

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.