Ako predsa prišiel ... a nielen ON!

Keď sme si cez internet „vymieňali“ medzi sebou organizačné informácie kvôli zabezpečeniu posledného tohtoročného stretnutia členov nášho Klubu SM v Trnave, naša predsedníčka Anka Pavlovičová v jednom z mailov na konci napísala: „... a možno príde aj Mikuláš!“...

V klube sme sa stretli 1. decembra, pršalo len tak lialo a vtipne sme si medzi sebou hovorili, že takto nejako sme si predstavovali počasie na Mikuláša.

Zo začiatku to vyzeralo, že nás bude iba hŕstka a „prípravy“ členov výkonného výboru klubu sa minú účinku... ale postupne, ako sa blížila štrnásta hodina, priestory klubu sa rýchlo zapĺňali a konkrétne tie moje očakávania, boli nadmieru naplnené... o čo išlo? 

MikulášNavrhla som, aby každý z nás priniesol nejaký malý darček, a potom sa nimi, v rámci „mikulášskej nádielky“ navzájom obdaríme. Čím viac ľudí bolo v klube, tým rýchlejšie sa zapĺňali stoly dobrotami, zákuskami, slanými i sladkými koláčikmi a hromadili sa aj prinesené darčeky. Zo všetkých a všetkého som bola nadšená, ale asi najviac “unesená“ som bola zo staničnej sestričky Milky Kunovskej z neurológie FN, ktorá sa spolu s MUDr. Katarínou Sabolovou, podujala zabezpečiť chlebíčky (mimochodom boli veľmi chutné). Naša Milka, ešte zohnala aj zabalila 20 balíčkov s vitamínmi, čajom a inými drobnosťami... a to som ešte nevedela, že milé prekvapenia toho dňa sa tým iba začínajú...Okrem vopred avizovaných hostí: Ing. Alena Musilová z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Trnavy, MUDr. Jana Jurgová z rehabilitačného oddelenia Trnavskej nemocnice, MUDr. Sabolová z Biogen IDC Bratislava, sa vo dverách objavila s typickým úsmevom, vždy dobre naladená, aj naša prezidentka SZSM Jarmilka Fajnorová. Po úvodnom nadšenom „zvítavaní“, úprave a naaranžovaní stolov, očíslovaní darčekov a následnom stíšení, sa slova ujala naša predsedníčka klubu, Anka Pavlovičová, všetkých srdečne privítala, predstavila hostí, zagratulovala decembrovým meninovým aj narodeninovým oslávencom. Poďakovala členom výkonného výboru a revíznej komisie za spoluprácu v roku 2009 a na pamiatku nás obdarovala malou taštičkou s ešte menším anjelikom, pre šťastie.Vtedy sa to stalo! Tak predsa aj On prišiel! Prišiel medzi nás Mikuláš a dokonca aj s milým čertom a pekným anjelikom po boku. Toto prekvapenie si pre nás pripravili študentky zo SZŠ v Trnave, pod vedením pani prof. PhDr. Janky Štefánikovej. Okrem milých darčekov pripravili aj krátky kultúrny program, a piesne „Si múj pán“ a „Tři oříšky pro Popelku“, ktoré zaspievala jedna zo študentiek, vyzneli priam ako vystúpenie finalistov zo Superstar! Študentky nám odovzdali 50 € na činnosť klubu a na záver svojej návštevy v klube sa s nami rozlúčili spoločne zaspievanou, už vianočnou, piesňou „Tichá noc“.Potom sa na chvíľu slova ujala prezidentka SZSM Jarmilka Fajnorová, vyjadrila potešenie, že sa mohla opäť s nami stretnúť, prežiť medzi nami posledné tohtoročné klubové stretnutie a okrem iného, kyticou kvetov poďakovala predsedníčke klubu, Anke Pavlovičovej za spoluprácu a pomoc v uplynulom roku. Ďalej nás Ing. Alena Musilová z Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Trnave, poinformovala o zmenách v sociálnych zákonoch, o problematike poskytovania osobnej asistencie, objasnila postup a dôvody kontrol, ktoré sa konajú zo strany ÚP u klientov doma a tiež odpovedala na otázky prítomných členov klubu.

Ako posledná, v tomto bohatom programe, nám MUDr. Janka Jurgová z rehabilitačného oddelenia nemocnice v Trnave, predstavila prezentáciu o našej diagnóze sclerozis multiplex a rehabilitačných možnostiach, ktoré zmierňujú príznaky a uľahčujú život pacientov s SM.

Nakoľko to všetko boli veľmi zaujímavé informácie a aj napriek nezvyčajnej dĺžke programu tohto stretnutia, boli po celý čas všetci v klube disciplinovaní, po posledných „oficiálnych“ informáciách už nastal v klube šum, priateľská vrava, srdečný smiech a do toho všetkého sa miešala aj radosť z „vylosovaných“ darčekov. Na chvíľočku sme sa my „dospeláci“ zmenili na deti, ktoré dychtivo rozbaľujú darčeky a tešia sa z toho, čo nájdu skryté pod papierom, v taštičke, či krabici.

V tejto atmosfére, s dobrou náladou, sme sa postupne rozchádzali, pri lúčení sme si navzájom želali požehnané a veselé prežitie vianočných sviatkov, pretože sa takto spolu stretneme až v januári a to už budeme mať na stole nové kalendáre (ozaj, VĎAKA SZSM za kalendár z 5. ročníka Abilympiády, naozaj sa vydaril) a bude sa písať už nový rok, rok 2010.

Ešte, aby som nezabudla, aby sme toto „mikuláške“ stretnutie mohli priblížiť aj tým, ktorí do klubu z rôznych dôvodov prísť nemohli, a aby sme mali aj pamiatku do budúcnosti,o „momentky“ na fotografiách i o videozáznam sa postarala dcéra našej členky Valiky Šerikovej, Janka Kovácsová s manželom.

Poďakovanie za toto obohacujúce posledné tohtoročné „mikulášske“ stretnutie v Trnave klube SM, patrí najmä rodine Anky Pavlovičovej, ktorí jej pomáhali, aby sa mohla postarať o pozvanie hostí a zaujímavý program, ale aj členom výkonného výboru a všetkým, ktorí prispeli „svojou troškou do mlyna“.

Tak, takto nejako sme si v našom klube „naživo“ potvrdili dávno známu múdrosť z Knihy kníh: „blaženejšie je dávať, ako brať“.

Beata Kuracinová

Z našej činnosti

Klub SM RužomberokNa záver roka 2009 sme uskutočnili Výročnú schôdzu klubu nášho okresu Ružomberok.

Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia firmy BIOGEN, doc (MuDr A. kollová a kolega), ktorí sa stali našími sponzormi - na chutné občerstvenie pre všetkých prítomných.

Za ÚVN z Neurologickej Kliniky prišla staničná sestra Mgr. Viera Priesolová, ktorá oboznámila členov klubu s novými postupmi pri ošetrovaní na neurologickej klinike, kde sme počasroka mali dosť narušené podmienky - nakoniec sa všetko vyriešilo a CENTRUM LIEČBY SM sa naďalej zachránilo - a to bolo našou prioritou počas celého roka.

Vyhodnotili sme činnosť

- pravidelné stretnutia s bohatou náplňou

- realizovanie rekondícií - LD CHOČ na Lúčkach, ktoré sú pre nás vhodné aj najdostupnejšie

- uskutočňovať Krok so SM, kde naše poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Zdene Ružičkovej a jej zverencom.

Všetci prítomní hostia, členovia klubu a rodinní príslušníci. kladne zhodnotili našu činnosť a povzbudili nás k ďalším aktivitám. V nemalej miere sme prežívali narodenie malého MARTINKA (august) - mamičke J. Demikátovej a Danielky, ktorá sa narodila v novembri do rodiny Daniela a Marienky Púchovskej, predsedníčke nášho klubu. prajeme im im veľa zdravia.

Nám všetkým tiež a hlavne veľa tvorivých nápadov a sily ku ich uskutočňovaniu

tajomníčka klubu SM Ružomberok Mgr. Júlia Švihlová

Akcie Klubu SM Levice

Podobne ako iné kluby, aj my v Klube SM Levice sa pravidelne stretávame na konci roka, v jedálni, ktorá patrí Slovenskému červenému krížu v Leviciach. Pani kuchárky nám pripravia chutný obed a my si prinesieme nejaké sladké koláčiky aj slané pagáče. 17.12. 2009 sme sa stretli ako každý rok. Pozvanie prijali členovia klubu Zvolen. Tento rok sa bohužiaľ ospravedlnili členovia klubu Banská Bystrica a Rimavská Sobota. 

Klub SM LevicePredsedníčka klubu SM Levice pani Mária Šumerajová privítala hostí aj prítomných členov klubu ako aj rodinných príslušníkov. Predstavila aj nového člena klubu.

Vypočuli sme si prednášku o hube ganoderma (Ganoderma Lucidum), obsahuje asi 200 rozličných prvkov, ktoré podporujú naše zdravie. Najdôležitejší z nich je organické germánium, pôsobiace naj liečivejšími účinkami. Extrakt ganodermy sa zmieša s najkvalitnejším kávovým extraktom, alebo s kvalitným čajom. Prednášajúci nám všetkým dal ochutnať takýto čaj, kávu aj kapučíno, ktorú sme zajedali sladkými koláčikmi vlastnej výroby.

Nový člen Šanko Tóth nám pripravil pekný program a spieval karaoke. Okrem iných piesni sme si zaspievali aj Tichu noc a tak sme si navodili krásnu predvianočnú atmosféru. Kto pozabudol slová, nemal žiadny problém, pretože sa nám slová premietali na stene.

Po chutnom obede sme sa rozprávali o našich spoločných problémoch, spomínali na veselé zážitky so spoločných akcií. V roku 2009 sme v Klube Levice SM mali niekoľko zdarných akcií. V máji to bol Krok so SM, pri ktorom nám pomáhali študenti z Pedagogiskej školy a Obchodnej akadémie z Levíc, ako aj sympatizantka Klubu SM Levice Jana Kohútová. Naši členovia sa zúčastnili zväzových rekondícií v Štúrove a Čiži. V októbri sme boli na klubovej rekondícii v Turčianskych Tepliciach. Okrem predpísaných procedúr sme využili aj voľný vstup do Aqaparku, kde sa nám veľmi páčilo. Mrzelo nás iba to, že nám nevyšlo počasie a nemohli sme chodiť na prechádzky po okolí, na čo sme sa veľmi tešili. Škoda, snáď nabudúce....

Vylosovali sme si aj tombolu. Každý si odniesol na pamiatku pekný darček. Do tomboly prispela firma STILL SR,s.r.o z Nitry, Fany Staroňová doniesla nádobky ozdobené servítkovou technikou a fialky. Erika Halušková, Darinka Krnáčová a Maja Šumerajová doniesli niečo na zahryznutie. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave posedenia veľmi pekne ďakujem.

Členovia klubu SM Levice

Poďakovanie Firme STILL SR, s.r.o, ktorá má sídlo v Nitre, za pekné vecné ceny do tomboly. Ďakujeme v mene všetkých členov klubu SM Levice

Náš Košický klub Roska

Klub RoskaNadišiel deň keď sme si zopakovali náš vytúžený rekoničný pobyt aj vďaka Tým, ktorí nám prispeli 2% - tami. Aj im vďačíme za peniažky, ktoré sme mohli priložiť k našim a zase aspoň raz do roka odísť z našich bytov. Počas siedmich dní nabrať trochu energie a odreagovať sa od bežných všedných dní a navzájom sa podporiť a povzbudiť. Vďaka našej vedúcej Vierke Fedelešovej a našej hospodárke Darke Dirhanovej ktorým za všetko, čo pre nás členov SM robia. My im môžme touto cestou len poďakovať za všetko, čo pre nás vybavili. My sa môžeme len pochváliť, že sa nám rekondičný pobyt vydaril, ešte aj to počasie nám prialo. Vierka aj s Darkou nešetrili svojou fantáziou a na každý deň nám pripravili zábavný program. Nakoľko sme absolvovali aj procedúry, za ktoré tiež ďakujeme rehabilitačným pracovníkom. Musíme pochváliť aj výbornú stravu. Spomeniem aj našu cvičiteľku Janku Košuthovú, ktorá tento krát nemohla ísť s nami. Cvičila namiesto nej Vieročka a mi sme sa snažili precvičiť aspoň jeden cvik, ktorý sme si zapamätali. Sme radi, že zase máme načo dlho spomínať a nemyslieť na naše zdravotné a rodinné problémy. Všetko bolo fajn a touto cestou chcem poďakovať všetkým, čo podieľali na spríjemnenie nášho rekondičného pobytu, ale najviac nášmu slniečku Vierke Fedelešovej.

Vďačná členka Eva Sceranková

Bilancujeme

Náš Klub SM KNM sa riadi od svojho vzniku v r.2000 heslom “ZAJTRA BUDE LEPSIE“. Tiež sa hovorí, že „zmena nezaškodí“. A tak sme na jar r.2009 na výročnej členskej schôdzi rozprestreli náš nový klubový dáždnik nad 13-timi členmi a novozvolený výbor s predsedníčkou Magdou pokračoval v klubovej práci pre dobro a spokojnosť všetkých.  Naučili sme sa používať slovko"my všetci", čo sme potvrdili na prvej akcii“TESCO“. Klub SM KNMVystriedali sa takmer všetci a zopakovali si to na KROKU s SM v KNM. Podstatou neboli len darované finančné prostriedky, ale skutočnost, že ľudia už poznali naše slnečničky ako symbol SM-károv, a živo sa zujímali o možnosti liečby i našu činnosť. Nádhernú atmosféru umocnilo jarné slniečko a radosť v našich srdciach. Časť peňazí sme využili na zväzovej rekondícii v Štúrove a 7 členov si vychutnalo úžasný pobyt. Aj ďalšie klubové stretnutia nás ešte viac zomkli - najmä už tradičná gulášovka na ktorej sme privítali prezidentku zväzu Jarku Fajnorovú s manželom a primátora mesta i hostí z iných klubov. V októbri sa 9 členov zúčastnilo mini rekond. pobyt v SPA-AQUAPARKU v Turčianskych Tepliciach.

Za krásny pobyt vďačíme p. Ing. Petrášovi, ktorý nám všetko zabezpečil. Budúci rok plánujeme využiť ponuku na 7-dňový pobyt a vynaložíme na to všetky sily a možnosti.

Prostriedky z 2% daní sme využili v novembri a decembri formou úžasných masáži v štúdiu krásy “VILLIA, s.r.o v KNM. Zaujímavý bol individuálny prístup, odborná rada ako sa správne starať o svoje telo i dušu. Na mikulášskom posedení sme zhodnotili našu ročnú činnosť, vytýčili plány do budúceho roku a navzájom si zaželali zdravie, lásku, úctu a štastné vykročenie do Nového roku 2010 - pretože “Zajtra bude lepšie“ a my to spolu dokážeme.

Členovia Klubu SM Kysucké Nové Mesto

PROFIL členky klubu SM Kysucké Nové Mesto

Vždy skromná, milá, priama, vtipná, usmievavá - to je naša Anka-skaličanka. Do klubu cestuje pravidelne z najväčšej, diaľky, ako vtipne hovorí “až hen od Polokov“ (poľských Hraníc) 40km. Okrem svojej rodiny a synka Matka s obľubou píše básne, v ktorých radí nám SM-károm ako sa dá s tou našou SM-kou kamarátiť i žiť.

KLUB ŽIJE

Náš klub ŽIJE!

Klubové srdce bije!

Pracuje ďalej a snaží sa

Prekážky vždy zdolajú sa.

 

Kto môže, dá ruku k dielu,

Aby sme nemali v práci dieru.

Ešte nebolo, ani nesmie byť,

aby náš klub nemal za čo guláš uvariť,

nemal si čo povedať a poradiť,

nemal za čo do kúpeľov ísť

nemal pre čo ŽIŤ a BYŤ

ÚSMEV

Dajme si úsmev, veď nič nestojí

Poteší človeka a dušu zahojí

Do srdca vnesie radosť

v duši cítime priateľstva plnosť.

 

Usmeje sa často ako sa dá

Potešíme druhého aj seba.

Hádam nám nerobí ťažkosť,

prejaviť svoju srdečnosť.

 

 

Anka

V jej spoločnosti sa ľudia cítia fajn pre jej neopakovateľný humor a milé bonmoty, ktorými vždy pobaví i rozosmeje. Anke želáme pevné zdravie, aby ju múza často kopala a aby svojimi básňami tešila všetkých SM-károv a každého, kto si prečíta na webe v Art-klube jej tvorbu.

za členov Klubu SM Kysucké Nové Mesto Magda

Pozdrav inak.

V jesenných daždivých dňoch dobre padne aj menšie kultúrne vyžitie. A tým bola pekná vernisáž výstavy pod názvom Pozdrav inak, ktorú organizoval Prešovský samosprávny kraj a Hornozemplínske osvetove stredisko vo Vranove nad Topľou vo výstavnej sieni HZOS. Autorka výstavy maďarská pedagogička a výtvarníčka Matuscsákné Jobbógy Erika sa sama zúčastnila na zahájení dňa 23.11.2009 o14.00.hod. Spolu s ňou prišla aj jej maďarská kolegyňa zo školy ktorá zahrala na flautu a klavír a tak nechýbala ani kultúrna vložka. Autorka predstavila 38 svojich obrazov-olejomaľby aj akvarely. Obrazy na ktorých boli zátišia, krajinky ale aj rozkvitnuté kvety na lúke či uličky a Dóm Svätej Alžbety v Košiciach. Krajinky boli namaľované tak, že ste si mysleli že stojíte niekde v prírode a pozeráte sa práve na namaľovanú časť naživo. Autorka býva v dedine Bekeč a učí na Základnej škole v Szerenci výtvarnú výchovu. Od roku 2005 je členkou Celoštátneho spolku maďarských učiteľov kreslenia Od roku 2002 je členkou Zemplínskeho tvorivého krúžku učiteľov výtvarníctva s členmi ktorého pravidelne usporadúvajú výstavy. Vystavovala v mestách Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerenc, Debrecen, Budapešť, Košice. Už viackrát mala aj samostatnú výstavu. Maďarský priatelia doniesli so sebou aj malé občerstvenie, pravé maďarské víno a škvarkové pagáčiky. Preto kto mal chuť mohol si dať pohár vína s pagáčikom alebo len to na čo mal práve chuť. Vernisáže sa zúčastnil okrem iných pozvaných hostí aj pán primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo. V príhovore okrem iného vyzdvihol viacročnú družbu z prihraničnými maďarskými mestami bez národnostných komplikácii s výbornou spoluprácou. Taktiež spomenul, že v lete roku 2010 pri oslavách mesta Vranov nad Topľou pozve aj maďarských priateľov a dúfa, že spolupráca bude pokračovať aj naďalej k spokojností oboch strán. Tejto výstavy sme sa zúčastnili aj mi z nášho klubu SM Slnečnica na pozvanie kultúrnej referentky HZOS pani Hitmárovej. Na tej vernisáži bolo čo obdivovať, nakoľko tie obrazy boli nádherne. Výstava trvala do 23.12.2009.a bola spojená s predajom. Pookriali sme tam na duší a domov sme si odniesli pekný umelecký zážitok.

Za OZ Klub SM Slnečnica Vranov nad Topľou Helena Petrová

Zemplínske rajbane i bigľovane.

Z rozhlasového prijímača na rádiu Regina sme sa dozvedeli, že v Trebišove vo vlastivednom múzeu otvoria 4.12.2009 výstavu pod názvom "Zemplínske rajbane i bigľovane".

Zapáčilo sa nám to a boli sme aj zvedaví čo všetko tam bude. Dohodli sme sa ,že sa tam pôjdeme pozrieť 7.12. v pondelok. Malo nás isť viac no nakoniec sme šli len dve. Vlastivedné múzeum v Trebišove sa nachádza v parku v historickej budove. Videli sme tam vec ktoré naše mami .babky aj prababky používali pri praní aj žehlení .Bolo tam hádam cez šesťdesiat žehličiek do ktorých sa niekedy dávalo uhlie aby sa nimi dalo vyžehliť prádlo. Mali aj také čo sa museli najprv nahriať na sporáku a tak sa dalo nimi žehliť. Medzi nimi boli aj prvé elektrické žehličky ba aj moderné už naparovacie. Ba bolo aj zopár mangľov do ktorých sa plátno vkladalo a mangľovalo sa. Stáli tam väčšie i menšie plechové vane v ktorých sa voľakedy pralo ručne a v nich boli čisto plechové či v drevenom ráme osadený vlnitý plech "rajbačka".No nechýbali ani staré truhly a v nich zopár kúskov oblečenia, obrusov, či uterákov, čo sa používali kedysi. V ďalších miestnostiach Zemplínske rajbane i bigľovane.V ďalších miestnostiach sa nachádzali krosná a rôzne príslušenstvo k ním čo bolo za potreby pri výrobe domáceho plátna a kobercov. Ďalej sa tam nachádzali kosy drevené vidly ,hrable, mažiare, sečkárne, mláťačky, pluhy, hlinené nádoby, potreby pre včelárov, ovčiarov -skrátka vecí ktoré naši starý rodičia používali pri každodennej práci i živote. Sú tam vecí s ktorými sa už dnešný mladý ľudia nestretávajú a možno ich ešte ani nikde nemali možnosť vidieť. Preto by bolo dobré ak by starý či prastarý rodičia ale aj rodičia vodili detí a mládež do múzeí aby sa aspoň tam oboznámili ako sa žilo voľakedy. My sme si tam pripomenuli niektoré vecí s ktorými sme sa stretli ešte v detstve a tak trocha sa vrátili myšlienkami do tých čias.

Klub SM Slnečnica Vranov nad Topľou Valéria Sivuličová - predsedníčka klubu

Privítanie nového roka!

Prví krát tohto roku sme sa v našom klube SM Slnečnica stretli 8.januára v piatok o pol druhej,aby sme spoločne privítali nový rok. Zišlo sa nás málo, len sedem členov, ostatný mali zdravotné problémy a tak sa stretnutia nemohli zúčastniť hoci sa naň tešili. Všetkých som privítala týmto malým veršíkom:

Aby bol nasledujúci rok rozprávkový,

šťastie neodbytné,

láska nekonečná,

zdravie dokonale,

problémy vzdialené a budúcnosť skvelá to Vám predsedníčka z celého srdca želá Na to sme si na uvítanie nového roka pripili pomarančovým džúsom . Potom sme si ako vždy na úvod trocha zacvičili-to aby sme si tie naše stuhnuté svaly trocha ponaťahovali. Po malom oddýchu Evka Hruščová predniesla peknú básničku o láske a vzájomnom porozumení. Po nej Mariena Ivančová prečítala úryvok z článku jedného časopisu takisto o láske a vzájomnom porozumení do nového roku. Potom sme sa pri káve a chlebíčkoch rozprávali kto ako strávil Vianoce a Nový rok, kto čaká darčeky dostal, kde sme stihli pochodiť za skoro mesiac čo sme sa nevideli. Oznámila som im kedy budeme mať výročnú schôdzu, kedy pôjdeme znova do divadla, ba sme sa dohodli kedy pôjdeme na výstavu orchidei do Botanickej záhrady do Košíc Nakoľko tam prebieha od 15. 1 do 30.1.2010 výstava orchidei a minulý rok nám to nevzišlo, teraz by sme tam chceli ísť. Tí čo boli na Benefičnom koncerte Dúhový most -deti z mentálnym postihnutím zo združenia Dúha vo Vranove nad Topľou ,rozprávali ostatným o koncerte. Takto v družnej debate pri káve sme ani nezbadali a bolo sedemnásť hodín. Rozchádzali sme sa s tým, že o dva týždne, keď budeme mať stretnutie nás bude viac a už prídu aj tí čo dnes mali zdravotné problémy Vitaj nám Nový rok, všetci dúfame, že bude lepší a aj toho zdravia nám donesie viac.

Predsedníčka Klubu SM Slnečnica Vranov nad Topľou Valéria Sivuličová.

František z Asisi

Tak ako každý rok aj tohto roku sme chceli ísť do divadla. Vybrali sme si muzikál František z Asisi, na ktorý sme sa chystali už dva roky. Keď začali uvádzať tento muzikál boli lístky pre nás dosť drahé a tak sme si povedali, že počkáme až budú trocha lacnejšie. Naplánovali sme si návštevu divadla na november. No žiaľ v novembri divadlo muzikál František z Asisi v programe nemalo. Jediný termín až do konca roka bol 1.december 2009.Keďže sme mali pracovnú cestu do Prešova asi tri týždne pred vystúpením, zašli sme do pokladne divadla Jonáša Záborského a rezervovali sme si 12 lístkov. Lístky stáli 11 eur a na preukaz ZŤP/S polovicu a aj pre sprievodcu -takže teraz to bola pre nás dobrá cena. Potom sme sa na stretnutí dohodli kto pôjde do divadla a kto by z rodinných príslušníkov mohol s nami ísť. Potrebovali sme tri auta aby sme sa všetci mali ako do divadla dopraviť .Vyriešili sme to bez problémov a už sme sa len tešili na deň kedy pôjdeme do divadlá. Počuli sme od ľudí ,ktorí už na ten muzikál boli, že to bolo nádherné predstavenie. Keď nastál deň D stretli sme sa na dohovorenom mieste pred17.00.hod a spoločne sme sa dali na cestu do divadla. Divadlo sa začínalo o 18.30.hod.Išiel s nami aj náš Vladko hoci v ten deň už cestu do Prešova absolvoval, nakoľko bol v ten deň na magnetickú rezonanciu. Za výsledkom potom čakal, takže v Prešove strávil skoro celý deň a keď sa vrátil domov asi po pätnástich minútach išiel naspäť do Prešova. On ako vozíčkar unavený z predchádzajúcej cesty absolvoval cestu do Prešova a späť ešte ráz. Hoci ho jeho opatrovateľka od cesty odhovárala ,že to ešte ráz nezvládne nedal si to vyhovoriť. Cesta z Vranova do Prešova bola dobrá a bez problémov. Auta sme zaparkovali na parkovisku pod divadlom a hore sme šli kto vládal po schodoch, kto nie tak výťahom. V pokladni sme si vyzdvihli rezervované lístky, v šatni odložili kabáty. Po ceste ešte každý na toaletu a potom už len zaujať svoje miesto. Kým sa začalo predstavenie hľadisko sa zaplnilo do posledného miesta. Nadišla chvíľa ,keď sa už začalo predstavenie. Herci v dobových kostýmoch, tak ako za oných čias keď žil František. Aj rekvizity boli totožné s tou dobou. Predstavenie trvalo dva a pol hodiny a samozrejme medzi tým bola aj prestávka. Kto potreboval išiel na toaletu a kto si chcel dať kávu ,čaj či nejaký džús išiel do kaviarne na poschodí. Cez prestávku na chodbe sme stretli aj mnoho známych z Vranova. Po prestávke každý zaujal svoje miesto a predstavenie pokračovalo. Herci aj naďalej podávali skvelé výkony a obecenstvo ich za to patrične odmeňovalo potleskami. Keď sa predstavenie skončilo obecenstvo v hľadisku sa postavilo zo sedadiel a nastál asi dvadsať minútový aplauz .Takýto aplauz svedčil o tom ,že sa predstavenie každému veľmi páčilo. V obecenstve neboli len starší ľudia ,bolo tam veľa mladých ľudí no aj rómskych ľudí. Po predstavení sme si vyzdvihli v šatni kabáty a vybrali sme sa na cestu domov. Domov sme prišli všetci v poriadku okolo pol dvanástej. Hoci sme si všetci mysleli, že Vladko to nezvládne on to zvládol. Dva krát cestu do Prešova a späť a ešte sedieť dva a pol hodiny na predstavení. Predstavenie sa aj jemu veľmi páčilo a bol šťastný, že tam mohol byť s nami. Potom síce dva dni oddychoval, no neľutoval to a povedal, že pôjde s nami aj druhý krát. Bolo to nádherné predstavenie z ktorého sme si odniesli nádherný umelecký zážitok .Už teraz sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenie v tomto kultúrnom stánku . Ďakujeme všetkým umelcom divadla Jonáša Záborského v Prešove z nádherný umelecký zážitok. Členovia Klubu SM Slnečnica Vranov nad Topľou.

Valéria Sivuličová predsedníčka Klubu SM Slnečnica Vranov nad Topľou.

Dúhový deň.

Jak na nový rok tak po celý rok. Len čo sme si zaželali na Nový rok veľa zdravia, šťastia a lásky, pokračovali v prísloví "Na tri krále o krok dále".V ten deň 6. januára v podvečer sa 7.členovia nášho klubu stretli vo vestibule Domu kultúry aby sme sa spolu zúčastnili na peknej akcií . Bol to už IX. Benefičný koncert pod názvom "Dúhový deň"- Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím-CHránena dielňa Dúha. Moderátorom tohto ich programu mal byť Juraj Mokrý no deň pred vystúpením sa im ospravedlnil, že pre chorobu sa nemôže ich koncertu zúčastniť. Tak si museli narýchlo zháňať náhradu, podarilo sa im to a tak moderoval Alex ako po iné roky. V programe vystúpili: Milka Kočišová s peknou prózou, Mária Demčáková a Marek Pinkoš s kapelou, Salko,Mloci,Katka Koščová, Mažoretky Mary z Merníka,Scénika-svetielko nádeje-mládež a dobrovoľníci ZPMP.

Takisto vystúpili aj mentálne postihnuté detí a mládež-predviedli módnu prehliadku, recitovali básničky, tancovali. Aj tieto detí sa na jeden večer stali umelcami, ktorý prekvapili aj pobavili obecenstvo.Za ich skvelé výkony ich obecenstvo zakaždým odmenilo veľkým potleskom. Na záver programu potom všetci nastúpili na pódium a spoločne zaspievali pieseň Dúhový deň:1.,Zhasínajú svetlá v sále, končí ďalší deň, čo ak sa nás spýta život, čo robíme preň? Spoznávame diaľky,svety,kraje plné krás, no neznáme sú túžby detí,čo sú blízko nás. 2., Doznievajú tóny hitov, doznievajú v nás, taká malá pieta duše, z vnútra tichý hlas, dajme krídla túžbam detí, ktorých zvláštny svet, trochu iným tempom letí, spravme to však hneď Naše dlane preto nie sú, aby kryli tvár, spájajme ich ruka v ruke vymaľujme snár. REF : Dúhový ,dúhový dúhový most, lásky a priateľstva nie je nikdy dosť Dúhový ,dúhový ,dúhový deň, spoločne snívajme ten krásny sen..... Chyťme sa za ruky a poďme zmeniť svet, chyťme sa za ruky a väčšej sily niet, chyťme sa za ruky a verme svojím snom, chyťme sa za ruky a žime s úsmevom. Táto pieseň je zároveň aj ich hymnou. Sme radi ,že sme sa tohto vystúpenia zúčastnili. Spríjemnili sme si tak sviatočný deň a zas ráz podporili dobrú vec.

Členka Klubu SM Slnečnica Vranov nad Topľou Elena Petrová.

Slávnostné ukončenie roka.

Rozlúčka so starým rokom alebo posedenie pri jedličke aj tak by sa dal nazvať deň keď sme sa 11. decembra stretli posledný krát v starom roku. Salónik vyzdobený, nechýbal ani rozžiarený vianočný stromček a malá výstavka ručných prác s vianočnou tematikou. Slávnostne prestretý stôl na ktorom sa vynímali ikebany a blikali plamienky sviečok. Celá miestnosť prevoňaná ihličím a perníčkami dotvárala vianočnú atmosféru. Na toto naše slávnostné posedenie sme pozvali medzi nás našu prezidentku Jarku Fajnorovú, primátora mesta PhDr. Tomáša Leša, primárku neurologického oddelenia NsP vo Vranove nad Topľou a čestnú predsedníčku klubu SM Slnečnica pani doktorku Annu Kravecovú a našu sestričku z Košíc pani Zuzanu Matejíčkovú. Pre neodkladné povinností sa pán primátor a pani primárka nášho posedenia nezúčastnili. Takže medzí nás prišla naša prezidentka Jarka Fajnorová a naša sestrička z Košíc pani Zuzana Matejičková. Po úvodných slovách a privítaní všetkých prítomných predsedníčkou klubu nasledoval malý kultúrny program v ktorom vystúpila naša Evka Hruščová (švekra) s peknou básňou. Potom sa predstavili detí z centra voľného času s peknými Írskymi tancami ,medzi nimi bol aj syn našej novej členky Milky Staškovej,a po nich mojej vnučky spolužiačka ktorá zarecitovala taktiež básničku s ktorou bola aj na súťaži. Nasledovali príhovory a to našej prezidentky Jarky Fajnorovej a našej sestričky Zuzany Matejíčkovej. Prezidentka odovzdala našej predsedníčke aj malý darček a predsedníčka na oplátku odovzdala malý darček prezidentke. Obed ktorý nasledoval potom všetkým veľmi chutil.Po obede dobré padla káva a k nej zákusky a kysnuté koláče ktoré napiekli naše členky Kačmarová, Fejková a Stašková. Dobrá nálada a družná debata zotrvala až dokonca nášho posedenia. Dlhoročnou tradíciou všade je,že pod stromček patrí aj darček a naša predsedníčka tradíciu neporušila a rozdala nám všetkým aj hosťom darčeky, ktoré nám venovali naši už tradičný sponzori: čokoládovňa Eva Nižný Hrušov, lekáreň Max na námestí Vranova, lekáreň Farmis, Slovenská sporiteľňa, Orange Bardejov, OTP banka Vranov n.T., ČSOB Vranov n.T. kvetinárstvo pani Haľková, lekáreň Centrum ,OÚ Zámutov, Agromix Sedliská.Finančne nám prispeli sponzori: Stolárstvo Stami pán Oravec, Stolárstvo -Čalúnictvo pán Michalov,Ela Market ,OÚ Čičava a S plus Trade. Všetkým naším sponzorom z celého srdca veľmi pekne ďakujeme.

Nakoniec sa predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť,popriala veselé vianoce,bohatého ježiška,šťastný nový rok a hlavne pevne zdravie do nového roka.

Členka Klubu SM Slnečnica Vranov nad Tolou Elena Petrová.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.