Vytlačiť
Návštevy: 2246

Turčianske Teplice, Veľká Fatra 7. - 9.4.2010

Oslavy 20. výročia založenia SZSM sa konali pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, premiéra SR Róberta Fica, ministra zdravotníctva Richarda Rašiho, ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanovej, Medzinárodnej federácie a Európskej platformy sclerosis multiplex.

7. 4. 2010 Konferenciou sme otvorili 20 rokov pomoci, činnosti a aktivít pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex, ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov SZSM. Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD. na úvod konferencie privítal všetkých delegátov , prednášajúcich a vzácnych hostí . Pripomenul v krátkosti začiatky založenia Slovenského zväzu sclerosis multiplex. Všetkých zúčastnených v mene vedenia zväzu privítala Jarmila Fajnorová, prezident SZSM. Na konferencií vystúpili zo svojimi prednáškami : Prof. MUDr. Egon Kurča PhD, prednosta neurologickej kliniky JLF v Martine, Doc. MUDr. Ján Švihra z urologickej kliniky JLF Martin, MUDR. Jarmila Rokytová z detskej fakultnej republiky na Kramároch v Bratislave , Mgr. Wioleta Mukuľáková Prešovská univerzita zdravotníctva, Ing. Ingrid Gaulíková predniesla prednášku o alternatívnej medicíne, Mgr. Marián Korbeľ zástupca spoločnosti Coloplast nás informoval o nových pomôckach pri i ntenkontinencií. Za ich odborné a povzbudivé prednášky srdečne ďakujeme. O činnosti pre svojich klientov nás informovala Ing. Erika Papáková zo špecializovaného pracoviska Lumen v Trabišove. Celú konferenciu od borne viedol Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD, čestný prezident SZSM.

Večer po konferencií patril pobytu delegátov v SPA&AQUAPARKU. 2 hodinový vstup sme dostali od vedenia kúpeľov ako darček k 20. výročiu založenia SZSM. Srdečná vďaka, všetci boli veľmi spokojní.

Vedenie SZSM a zahraniční hostia sa večer stretli pri okrúhlom stole, aby prerokovali formy ďalšej možnej spolupráce.  Rozprávali sme sa o spoločných aktivitách a účasťou na vzájomných akciách.

Hostia si 2 hodinový vstup SPA&AQUAPARKU vychutnali na druhý deň doobeda, kedy delegáti mali stretnutie. Po stretnutí delegátov sa konal VI. Zjazd SZSM.

Slávnostný večer otvoril prípitkom Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD. Ďalšou milou povinnosťou bol aj krst knihy nášho esemkára, Ing. Róberta Meričku, ktorý nám knihu odprezentoval s veľkou láskou tak, ako ju aj písal.  Autor si za krstné mamy svojej knižky vybral Jarmilu Fajnorovú a Katarínu Pisečnú, ktoré knižku pokrstili lupienkami slnečnice, symbolom všetkých esemkárov na Slovensku. Po skončení krstu nasledoval kultúrny program a tanečná zábava.

Aj touto cestu srdečne ďakujeme za účasť na oslave 20. výročia založenia SZSM : Zástupkyni ministerstva zdravotníctva , tajomníčke Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Homolovej, čestnému prezidentovi Prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi , ktorý sa zúčastnil spolu s manželkou. Za Úniu Roska českej republiky prezidentovi Karlovi Hrkalovi Viceprezidentke Nadežde Novákovej a sociálnej pracovníčke Vendule Plavcovej.

Za Tovarzystwo Stvardnenia rozsianego odzial w Ustryckach Dolnych Poľskej republiky Edwardovi Morawskiemu , Sta nislaw Mermerovi a Marta Mermer. Za SMBOE Maďarskej republiky prezidentke Ágnes Ván a jej manželovi , Ilone Kónya . Za Občianske združenie Podpora a Nádej, Mgr. Zuzane Matejíčkovej. Prezidentke Ľubici Gálisovej z OZ Forum pre pomoc starším. Zástupkyni farmaceutickej firmy BIOGEN IDEC Ing. Alene Zelinkovej,

Zástupcovi farmaceutickej firmy Novartis, Mgr. Jánovi Hošalovi. Za špecializované pracovisko LUMEN a zariadenie DSS Trebišov, Ing. Erike Papákovej, vedúcej socialno- výchovného úseku a pani Kapajkovej vedúcej stravovacieho zariadenia. Ing. Gregorovi Gábelovi riaditeľovi sklárni Vetropack Nemšová . Všetkým zakladajúcim predsedom Klubov SM, ktorý prijali pozvanie a ostatným nemenovaným hosťom, ktorý sa zúčastnili našich osláv 20. výročia založenia SZSM.

Spoločnosti distrubujúce zdravotnícke a kompenzačné pomôcky už spomínaná spoločnosť Coloplast, Medicco, Šeft , Humiss spol. s.r.o.

Sponzormi akcie boli: BIOGEN IDEC, NOVARTIS, MERCK SERONO.

Jarmila Fajnorová