Svetový deň SM

Krok so SMVedenie Slovenského zväzu sclerosis multiplex zorganizovalo v spolupráci s mestom Banská Bystrica dňa 27. mája 2010 8. ročník celoslovenskej akcie KROK S SM a druhý ročník svetového Dňa SM, ktorý vyhlásila  Medzinárodná federácia sclerosis multiplex minulý rok na poslednú stredu v mesiaci máj, tohto roku to bolo 26. mája. Záštitu nad týmto podujatím prevzali: primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka. Tohtoročná akcia bola venovaná 20. výročiu založenia SZSM, nad ktorým zobral záštitu prezident SR Ivan Gašparovič. Na úvod nám zaspievali, pre esemkárov na tento náš deň zloženú pesničku Slnečnice, ktorú zložila pani Mirka Kozárová, vedúca ženskej speváckej skupiny Mrchane z Bánova. Po úvode nám Kvetka Horváthov, moderátorka celej akcie, predstavila hostí, ktorí nás prišli podporiť a urobiť s nami ten symbolický KROK S SM. V príhovoroch vystúpili: primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor, predseda Krok so SM BBSK Vladimír Maňka, prezident SZSM Jarmila Fajnorová, Doc. MUDr. Vladimír Donáth CSc. prednosta neurologickej kliniky a SM centra v Banskej Bystrici, prezident SHR Ivan Sýkora a riaditeľ občianskeho združenia Pro SM Ing. Miloš Balušík .

Našou snahou bolo oboznámiť občanov s ochorením sclerosis multiplex, upozorniť na problémy zdravotne postihnutých a urobiť ten symbolický KROK S SM k odstráneniu bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými. Zároveň chceme našich esemkárov povzbudiť k plnohodnotnému životu. Krok so SM Do Banskej Bystrici prišli esemkári, ich rodinný príslušníci, priatelia a známi z celého Slovenska od Bardejova až po Bratislavu. Na podujatí nechýbali ani zástupkyne úradu verejného zdravotníctva, ktoré naším esemkárom, ale aj zdravím účastníkom merali krvný tlak, robili výpočet antropometrických indexov BMI, WHR a meranie podielu tuku v krvi na hmotnosti tela prístrojom OMRON, meranie množstva častíc CO vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov s výpočtom podielu karbonylhemoglobínu. Patrí im srdečná vďaka za čas, ktorý nám venovali. V kultúrnom programe vystúpili: už spomínaná ženská spevácka skupina Mrchane z Bánova, DFS Matičiarik pod vedením vedúcej pani Dalikovej, ktorý zožali veľký úspech, nie menší úspech mala aj UFS Mladosť, ktorá vystúpila pod vedením vedúceho Martina Urbana, pán Petráš z Turčianskych Teplíc nám zaspieval zmes evergrínov a čerešničkou bolo vystúpenie pána Róberta Kazíka, viceprimátora mesta Banská Bystrica, ktorý nám vypomohol aj sponzorsky.

Ďalšími sponzormi, bez ktorých sa táto akcia nemohla uskutočniť: BIOGEN IDEC, NOVARTIS, MERCK SERONO.

Distribútori zdravotnej a kompenzačnej techniky vystavili svoje výrobky . Boli to Velcon. Spig, Medicco, Humiss spol. s.r.o., Hospital servis. Zástupcovia spoločnosti Nowaco nás potešili v krásnom slnečnom počasí nanukmi Prima. Spoločnosť Šeft vystavila a predviedla elektrické skútre a bicykle. Krok so SMVďaka patrí aj vedeniu PKO v Banskej Bystrici za ich pomoc pri technickom zabezpečení. Naše poďakovanie patrí aj členom mestskej polície, ktorí svojím kladným prístupom nám veľmi pomohli a nás usmerňovali.

V rámci tejto akcie v uliciach Banskej Bystrice prebiehala verejná zbierka ponúkaním slnečničiek za ľubovoľný príspevok. Členom výkonnej rady a revíznej komisie SZSM prišli na pomoc aj študenti.

Ďakujeme vedeniu Gymnázia J.G. Tajovského a vedeniu súkromného gymnázia Orbis Eruditions s.r.o. za uvoľnenie študentov. Vyzbieraná suma 668,93 eur bude použitá pre členov SZSM s diagnózou sclerosis multiplex na rekondičné pobyty, a preplácanie príspevku na kompenzačné a zdravotnícke pomôcky. Všetkým darcom aj touto cestou ďakujeme.

Za všetkých esemkárov ďakujeme moderátorke Kvetke Horváthovej, ktorá bez honorára nám taktiež už svojou prítomnosťou spríjemnila krásne popoludnie. Sľúbila nám, že aj pri našich ďalších akciach bude pomáhať podľa jej pracovných a súkromných možností.

Kvetka VEĽKÁ VĎAKA.

Akcia bola úspešná, slniečko svietilo a nám všetkým žiarili naše očká a srdiečka, že sme zišli, videli, porozprávali. Tak o rok dovidenia, priatelia.

Jarmila Fajnorová

Krok so SM Krok so SM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.