Nie je tajomstvom, že rok 2010 bude pre nás – Slovákov „prudko volebný“... tak sme ho voľbami začali aj my v Klube Sclerosis Multiplex v Trnave.

Nakoľko sa v januári p. Anka Pavlovičová, ktorá úspešne viedla klub 17 rokov, z rodinných dôvodov vzdala funkcie predsedníčky, na februárovej členskej schôdzi si členovia klubu zvolili nové vedenie.

Za predsedu klubu bol zvolený Bc. Miloš Žambokréthy – má 37 rokov, je ženatý, má dcéru Dominiku a esemka mu našťastie ešte „dovoľuje“ pracovať v cestovnej kancelárii.

Nový predseda klubu spolu s novozvoleným výkonným výborom, vyjadrili snahu nadviazať na úspešnú 17-ročnú činnosť klubu, ale tiež prispieť vlastnými predstavami, nápadmi, aktivitami... k pozitívnym zmenám v ďalšom živote klubu.

Zároveň by som chcela aj touto cestou, za všetkých členov klubu, úprimne poďakovať Anke Pavlovičovej za úspešných 17 rokov, za všetku tú nevyčísliteľnú obetavú prácu, námahu a čas, ktorý venovala členom trnavského klubu.

Novému vedeniu klubu želám hlavne veľa zdravia, aby sme mali v práci pre klub veľa dobrých nápadov, veľa trpezlivosti a citu pre spravodlivosť, ale aj veľa esemkárov – aktívnych členov klubu, nadšených pre spoluprácu.

Beáta Kuracinová

Podpredsedníčka Klubu SM v Trnave

Zmena vo vedení klubu sclerosis multiplex Trnava

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.