Na úvod môjho článku Vám chcem vysvetliť, čo je to vlastne motivácia. Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Je to vôľa niečo dosiahnuť.

Keď sa však hlbšie zamyslíme, zistíme že každý človek vníma motiváciu úplne ináč. Zistíme, že ľudia ju čakajú v rôznych veciach. Pre niekoho je správna motivácia v pravej láske, pre iného v pocite šťastia a pre ďalšieho v správnom slove. Možno si myslíme, že sme ne motivovaní, alebo to nevieme. Práve preto by sme mali túto hnaciu silu ukazovať a dávať ľuďom. Nielenže pri tejto pomoci dosiahneme pocit šťastia, ale my to šťastie budeme vidieť na ľuďoch, ktorých podporujeme. Tento účel a smer, ktorý ukážeme nemusí byť len časť šťastia. Môže byť práve veľkým kľúčom k úspechu.

Všetci vieme, že slávni a úspešní ľudia boli motivovaní, čím dosiahli úspech.

A však vždy sa nemusíme stať slávnymi, aby sme boli úspešnými. Stačí na to len pár vecí:

  • vybrať si správny životný štýl
  • nájsť si správnu cestu
  • vytýčiť si ciele a snažiť sa ich dosiahnuť

Týmto spôsobom som Vám chcela ukázať malú časť radosti, ktorá sa dá dosiahnuť pár slovami. Možno práve vy môžete tými správnymi slovami niekomu pomôcť k veľkému úspechu. A preto sa nebojme a motivujme tých, ktorí to potrebujú.

Mária Urbanová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.