Každý z nás má v sebe niečo, čo nikto iný nepozná. Volá sa to tajomnosť. Do tejto tajomnosti sa zaraďuje veľmi veľa vecí. Medzi ne patria naše tajné otázky a naše tajomstvá. Tieto dve veci nepatria do jednej skupiny, a preto by som Vám chcela napísať o nich.

Všetci ľudia majú tajomstvá dobré i zlé. S tými dobrými je to tak, že ich môžeme, ale aj nemusíme postupne prezrádzať. Robia nás výnimočnými a inšpirujúcimi pre druhých. Zlé tajomstvá nás ťažia a aj keď to nevnímame nemôžeme sa cítiť voľnými. Podobne je to aj s našimi tajnými otázkami, ktoré potrebujeme alebo chceme poznať, aby sem sa cítili voľnými. Počas našej nevedomosti sme si neistý a hľadáme to správne. Snažíme sa zistiť skutočnosť. Niekedy je to až skľučujúce.

Preto si myslím, každý človek by mal hľadať tie správne odpovede, aby si nemohol raz v živote vyčítať, že nevedel to po čom túžil.

A tak majme vždy malé dobré tajomstvá, ktoré môžu spoznávať ľudia a snažme sa hľadať odpovede nielen pre náš dobrý pocit, ale aj pre náš jednoduchší život.

Mária Urbanová

Tajomstvo

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.