Richard Hoskins a John Zajicek, Výskumná skupina klinickej neurológie, Lekárska fakulta Peninsula, Plymouth, Veľká Británia

Rastlina Cannabis sativa pútala počas celej histórie pozornosť medicíny. Moderný výskum konope pochádza zo 60. rokov 19. storočia, kedy izraelský vedec Raphael Mechoulam objavil aktívne molekuly rastliny, ktoré nazval kanabinoidmi. To viedlo k objaveniu telu kanabinoidného systému tela, ktorý je dôležitý pre rôzne orgány, vrátane mozgu.

Osoby s SM udávajú zlepšenie príznakov po použití konope a v tomto článku opisujeme vedecký podklad, klinické štúdie, potenciálne riziká a právne problémy s tým spojené.

Vedecký podklad

Konope je známe pod rôznymi pomenovaniami: napríklad marihuana označuje sušené listy, zatiaľ čo hašiš označuje bločky živice. Rastlina obsahuje viac ako 60 kanabinoidov (CB) s rôznou biologickou aktivitou: tetrahydro-kanabinol (THC) je hlavným psychoaktívnym kanabinoidom a bol vyvinutý aj syntetický CB. Doposiaľ boli objavené dva špecifické CB receptory (CBR). Prekvapivo je prvý z nich (CB1R) najbežnejším zo všetkých receptorov v nervovom systéme. Najvyšší počet CB1R sa nachádza v oblastiach mozgu, ktoré sa zúčastňujú myslenia, pamäte, pohybu a koordinácie. To objasňuje, prečo užívatelia konope majú problémy vychádzajúce z týchto oblastí. Druhý receptor (CB2R) ja nachádza na bunkách imunitného systému. Experimenty na zvieratách zvýrazňujú dôležitosť CB v mnohých chorobných procesoch týkajúcich sa SM. Post-mortem štúdie mozgového tkaniva u SM ukazujú, že CBR sa exprimuje na mnohých typoch buniek zúčastňujúcich sa na chorobnom procese. Pokračujú práce pokúšajúce sa stanoviť možné dôvody ich činnosti.

Klinické štúdie

Nádej, že konope môže pomôcť u SM viedla k množstvu klinických štúdií. Terapeutická odpoveď u SM sa však ťažko hodnotí a spoľahlivé štúdie vyžadujú veľké počty osôb a starostlivé plánovanie. Psychoaktivita THC spôsobuje ďalšie komplikácie. Predsa však sú výsledky povzbudzujúce – hlavne vo vzťahu k bolesti, svalovej stuhnutosti a poruchám močenia.

Bolesť je signifikantným znakom SM. Štúdie na zvieratách ukazujú, že CBR je dôležitý pri kontrole bolesti. V niekoľkých štúdiách sa potvrdilo, že liečba založená na konope zmierňuje neuropatickú bolesť vzťahujúcu sa k SM. Prieskumy u ľudí s SM, ktorí fajčili marihuanu udávajú zlepšenie svalovej stuhnutosti (spasticity). Štúdie na zvieratách ukazujú, že aktivácia CB1R je ústredným faktorom tohto účinku. V štúdii Kanabinoidy u Sclerosis multiplex bolo viac ako 600 osôb po dobu 15 týždňov a potvrdilo sa zlepšenie subjektívne udávanej spasticity a bolesti. K signifikantnej redukcii klinickej spasticity došlo po 12 mesiacoch liečby.

Údaje u zvierat takisto naznačujú, že aktivácia CB2R imunitných buniek vytvára protizápalové účinky, ktoré môžu spomaliť progresiu ochorenia. Pozorovacia štúdia preukázala relatívne zachovanie schopnosti chôdze, ktoré bude ďalej hodnotené. A nakoniec, niektoré výsledky naznačujú, že extrakt konope redukuje dysfunkciu močového mechúra prostredníctvom aktivácie CB1R.

Prípravky konope

Nie je známe, ktoré kanabinoidy (rastlinné alebo syntetické, samostatne alebo v kombinácii) sú najúčinnejšie u SM. Je dôležité, že aktivita rastlinných CB sa mení metódami prípravy lieku. Napríklad ohriatie (teda fajčenie) môže zničiť protizápalové vlastnosti. Metabolizmus pečeňou takisto znižuje aktivitu lieku, ale je ho možné obísť formou perorálnych sprejov, ktoré umožňujú priamu absorpciu do krvi. Sprej Sativex®, liekový extrakt na báze konope (CBME), ktorý obsahuje THC a kanabidiol, je schválený v Kanade na neuropatickú bolesť u SM a môže sa predpisovať vo Veľkej Británii na meno pacienta. Sativex® je v súčasnosti ďalej testovaný, aby mohol získať úplné schválenie vo VB pre SM. Ďalší CBME s názvom Cannador® nedávno preukázal schopnosť zlepšenia príznakov v štúdii vo Veľkej Británii.

Riziká a vedľajšie účinky

Psychoaktivita je proporcionálna obsahu množstva THC v jednotlivých preparátoch konope. Osoby s SM, ktorým sa CB predpisujú, často udávajú mierne vedľajšie účinky, zatiaľ čo osoby so zhoršenými kognitívnymi funkciami alebo depresiou môžu pociťovať vážnejšie vedľajšie účinky. Fajčenie marihuany rýchlo zvyšuje koncentráciu THC v krvi, ktorá následne rýchlo klesá v dôsledku metabolizmu a distribúcie v telesnom tuku. To obmedzuje aktivitu ochorenia a akýkoľvek korešpondujúci psychoaktívny účinok. Fajčenie marihuany pravdepodobne nesie rovnaké riziká poškodenia pľúc ako tabak. Jedenie konope však spôsobuje pomalý nárast hladín THC a tieto hladiny zostávajú zvýšené, čím predlžujú akýkoľvek psychoaktívny účinok. THC je možné detekovať v moči pomocou testov na drogy dlhú dobu po použití.

Pri predávkovaní konope neboli hlásené žiadne úmrtia. Poškodenie kognitívnych funkcií však znamená, že jeho použitiu sa treba vyhýbať počas potenciálne nebezpečných aktivít (ako je vedenie motorového vozidla). Riziko dlhodobých psychiatrických porúch je kontroverzné, ale tínedžeri a chronickí užívatelia môžu byť najzraniteľnejší. Takisto môže dôjsť k abstinenčným príznakom.

Je mnoho diskusií o klasifikácii konope ako zakázanej drogy. V súčasnosti je ilegálne jeho používanie na mnohých miestach sveta. Je dôležité poznať jurisdikciu daného štátu.

Záver

Ďalší výskum objasní úlohu konope u SM a vývoj lieku môže znížiť psychologické vedľajšie účinky. Dôkazy v súčasnosti podporujú liečbu CB u bolesti, spasticity a porúch močenia u SM. Pravdepodobne jednou z najvzrušujúcejších oblastí výskumu je stanovenie, či CB môže spomaliť priebeh progresívnej SM. Celkovo je budúcnosť týchto prirodzene sa vyskytujúcich molekúl, ktoré sa v medicíne používali od staroveku, svetlá.

Redakčná poznámka: Konope je ilegálne v niektorých krajinách. Držanie a používanie konope môže byť zaťažené vysokými pokutami.

Odborný preklad

MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.