Mnohé štúdie poukazujú na to, že obezita vo veku 18 rokov významne posilňuje riziko rozvoja sklerózy multiplex a obezita je tiež to, čo lekári nazývajú chorobnosť, zdravotný problém, ktorý koexistuje s ďalšími problémami. Obezita môže nielen prispievať ku vzniku SM, ale tiež komplikuje SM rôznymi spôsobmi. SM problémy prezentované pri obezite sú ďalšou príčinou k začatiu celej skupiny ultra zdravých diét potrebných pre tých, ktorí majú SM. Odporúča sa Swankova SM diéta s vynovenými informáciami dr. Georga Jelínka, profesora medicíny. V novembri 2009, Neurology, prestížny časopis pre neurológov v USA, publikoval výsledky štúdie , ktorá preskúmala prítomnosť alebo neprítomnosť SM-ky u viac ako 2000 žien. Štúdia zistia, že ženy, ktoré boli obézne vo veku 18 rokov, boli 2,25 –krát častejšie neskôr postihnuté SM-kou než ženy, ktoré neboli obézne. Ženy, ktoré boli obézne vo veku 20 rokov, sa u nich 2-krát častejšie neskôr vy vinula SM-ka. Zaujímavosťou však je, že vek 5,10 a dospelosť nesúviseli so zosilnením rizika neskoršieho objavenia sa SM. To však neznamená, že tí s SM môžu ignorovať váhu. Bohužiaľ, štúdia ukazuje, že obezita, keď je kombinovaná s SM-kou, robí SM-ku zložitou chorobou. Po prvé, výskum ukazuje, že obezita robí diagnózu SM viac zložitou a odsúva diagnostikovanie SM. Pretože obezita môže byť často sprevádzaná so znecitlivením – lekári si môžu myslieť, že pacientovo znecitlivenie je výsledkom obezity skôr než SM-ky. Po druhé, obezita spolu s SM-kou , robí SM-ku viac zložitou. Kým obézni SM-pacienti potrebujú cvičenie a zdravú diétu viac než väčšina k prevencii chorôb srdca, toto cvičenie vyžaduje extra úsilie. Ak SM-pacienti sú obézni, vyžadujú extra povzbudenie redukovať váhu a robiť potrebné aerobné cvičenia.Je zvlášť dôležité si zapamätať, že tá istá diéta, ktorá môže viesť k obezite, môže tiež pravdepodobne zhoršovať SM. Štúdie ukazujú, že diéty s vysokým obsahom nasýtených tukov , t. j. živočíšnych , zhoršujú SM-ku, kým jedenie zdravých tukov – nenasýtených, t. j. rastlinných, zlepšuje výsledky SM-ky. Správne stravovanie je dôležité pre každého , dvojnásobne pre tých, ktorí majú SM-ku. Ak máš SM-ku, alebo si myslíš, že by si ju mohol mať a máš nadváhu, čím skôr začneš cvičiť, tým zdravší budeš.

Diéta dr. Roy Swanka pozostáva z:

  1. Nasýtené tuky by nemali prevýšiť 15 gramov za deň
  2. Nenasýtené tuky – oleje by mali byť 20 – 50 gr. za deň
  3. Žiadne červené mäso prvý rok, potom maximum 85 gr. za týždeň
  4. Mliečne produkty musia obsahovať max.1% alebo menej masla
  5. Žiadne spracované jedlo obsahujúce nasýtené teky
  6. Dobrý zdroj omega 3 sú rybí olej, treščí olej, alebo olej z pečene spolu s multivitamínmi minerálnymi doplnkami sú odporučané denne
  7. Pšenica, lepok a mliečne produkty nie sú zakázané, okrem prípadov, keď spôsobujú alergické reakcie u SM- károv.

Swankov výskum na 144 pacientoch počas 34 rokov bol publikovaný v časopise Skalpel v r. l990.

Štúdia ukázala, že tí, ktorí nasledovali diétu nemali významné zhoršenie svojho stavu za 34 rokov, kým tí, ktorí diétu nenasledovali mali významné zhoršenie stavu za to isté obdobie.

Zdroj: http://intelligentguiddetcom.wordpress.com/

Preložila a spracovala: Ing. Oľga Paulíková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.