Písal sa 1.júl 2000,kde sme si po prvý krát spoločne zvolali: “Zajtra bude lepšie!“ Desať rokov ubehlo ako voda v rieke Kysuca a my si spomíname na naše skromné začiatky v Dome kultúry. Tam dvaja nadšenci Palino Magda privítali vedenie zväzu na prvej členskej schôdzi, aby náš mini klub dostal zelenú. Začínalo nás 10 a postupne sa ozývali nesmelí SM-kári z celého regiónu Kysúc.

Dnes náš klub má 15 stálych členov, má vytvorené pekné klubové priestory a raz v mesiaci sa s radosťou stretávame, besedujeme poriadame prednášky - jednoducho tešíme sa ako malé deti, lebo sa neskonale potrebujeme.

10.výročie sme symbolicky oslávili tradičnou gulášovkou. S veľkou radosťou sme medzi sebou privítali vedenie zväzu: pani prezidentku J. Fajnorovú, viceprezidentku pani K. Písečnú, tajomníčku pani V. Krchniakovú, pána ing. M. Jakubčeka a primátora Mesta KNM ing. J. Hartela. 

Radostnú atmosféru dopĺňali rezké piesne, družný hovor a múdre a povzbudivé slová našich milých hostí. Jedinečný guláš nášho gulašmajstra Janka chutil ako jedna báseň a nedali sa zahanbiť šikovné členky pestrou paletou koláčikov a iných dobrôt.

Zaspomínali sme si na celých desať rokov, nezabudli na zakladajúceho predsedu Palina, ktorý úspešne viedol klub 8 rokov -za čo sme mu povďační. Nemohol k nám zavítať zo súkromných dôvodov, poprial nám do ďalších rokov veľa úspechov a zdaru.

Všetci sa už tešíme na októbrovú klubovú rekondičku v Turčianskych Tepliciach, ktorú budeme môcť zrealizovať na základe finančného príspevku Mesta KNM, sponzorov za čo veľmi pekne ďakujeme. Chceme naše klubové heslo stále napĺňať a veriť tomu, že aj o ďalších desať rokov nám bude stále lepšie -rozšírime svoje rady a umožníme aj ďalším SM-károm, ktorí stále váhajú v samote svoje izby, že sa ju oplatí opustiť a zavítať medzi nás.

Preto si skromne želáme do ďalších rokov to, čo nám všetkým chýba najviac - zdravia plnú náruč. K tomu trochu šťastia, pohodu a vždy dobrú náladu- pretože „Zajtra bude vždy lepšie !“

predsedníčka Klubu SM KNM M. Vavricová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.