K napísaniu týchto riadkov ma primäl televízny program „Moja NAJ kniha...“

Keď budete čítať tieto riadky tak už budeme vedieť, ktorá kniha to vyhrala. A veru ťažko sa bolo rozhodovať, ktorú vybrať za najkrajšiu. V kútiku srdca dúfam, že to vyhrajú „rozprávky“ Pavla Dobšinského, na ktorých sme všetci vyrástli. Len škoda, že sa tak málo číta. Počuť to pri komunikácii medzi dospelými ako aj medzi mládežou, kde chýba slovná zásoba. Nepoznajú ten pocit pomazliť sa s knihou, pozrieť si jej väzbu, typ písma, vtiahnuť do seba jej vôňu, vkradnúť sa do deja knihy a stať sa jeho súčasťou, predstavovať si ako ktorá dejová postava vyzerá a žialiť alebo radovať sa spolu s ňou. Čítanie knihy je jedno krásne dobrodružstvo, ktoré stojí zato ho prežiť.

Je ale jedna kniha, ktorá patrí k najrozšírenejším po svete, ak aj nie najrozšírenejšia tak je to najprekladanejšia kniha a to je Biblia. Bibliu vlastní mnoho rodín. Niekde je len ako dekorácia v knihovničke, lebo je taká doba, že sa to hodí, aby prípadné návštevy si ju všimli a uvedomili si, že prišli do kresťanskej rodiny. Iní ju majú na nočnom stolíku, aby ju mali vždy po ruke, keď chcú hľadať odpoveď na nejakú svoju otázku. Vraví sa, že v Biblii si človek nájde vždy odpoveď na svoju otázku. Nie je mojím cieľom, aby sa preli medzi sebou ateisti s veriacimi, či je to tak alebo nie. Je to každého hlboko osobná a vnútorná vec, do ktorej nemienim zasahovať. Každý deň či je ten alebo onen si položí nejakú otázku a hľadá vo svojom vnútri na ňu odpoveď. Len chcem priblížiť pre obidve skupiny niekoľko výňatkov z biblických kníh. Tieto výňatky sú poučenia k bežnému životu pre každého z nás. Mnohí ich poznajú v inovovaných, moderných verziách a ani netušia, že ich pôvod je v Biblii. Od nášho ranného prebudenia až do večera, keď si líhame do postele sme dennodenne bombardovaní informáciami z domova i zo sveta, sme konfrontovaní s realitou života ako je strach, zloba, nenávisť, boj o moc, choroba atď.. Nájde sa ale aj dobro, láskavosť, súcit i láska. K tomu všetkému tvárou v tvár stojíme aj my s našim podlomeným zdravím.

Snáď by sa to zlo, ktoré je tak rozšírené vo svete zmiernilo keby:

„Hľaďte, aby sa nikto nikomu neoplácal zlým, za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou a voči všetkým.“ ( 1 Tes 5, 15 )

Vzájomné nezhody by sa dali riešiť, keby sme si povedali:

„Som upokojujúci vánok, alebo vo vzduchu visiaca búrka?„

A predtým ako otvorím ústa som sa zamyslel čo odpovedať a ako:

„Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, aj pomalý do hnevu.“ ( Jk 1, 19 )

Pri rozhovore medzi sebou v rodine, na pracovisku, trebárs aj s nepriateľom uvažovať že:

„Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.“ ( Prís. 15, 1 )

Častokrát nie sme ale ochotní konať tak, ako sme si to prečítali v predchádzajúcich vetách. Musíme stoj čo stoj presadiť si svoj názor lebo si myslíme, že ak to tak neurobíme a toho druhého neprevalcujeme sa snáď ponížime ak by sme si priznali chybu, alebo nám bude chýbať pocit z výhry nad tým druhým či je to už kolega z práce, niekto z priateľov alebo dokonca niekto z rodiny. Ak tak urobíme neuvedomujeme si, že sme v skutočnosti prehrali.

„A nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy iných.“ ( Flp 2, 4 )

Nie raz sa stane, že si myslíme a tvrdošijne trváme na tom, že hriešnici sú len tí druhí a nie aj my:

„Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.“ ( 1 Jn 1, 8 )

Púšťame sa do malicherných sporov, radi sa hádame, kritizujeme iných, ponižujeme ich, poukazujeme na ich nedostatky a pritom : „ Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti triesku z oka! – a pozri, v oku máš brvno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata.“ ( Mt 7, 4 - 5 )

Sme tvrdohlaví a nechceme si nechať poradiť:

„Bláznovi sa zdá cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť je múdry.“ ( Prís 12, 15 )

Spory ako aj hádky vznikajú aj medzi manželmi a neochota ich riešiť, jej výsledok je množstvo rozvodov, opustených detí a nešťastných ľudí. Láska nejako rýchlo vyprchá:

„Láska... všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa.“ ( 1 Kor 13, 7 )

Ale asi to nebola:

AGAPÉ – láska v zdraví i chorobe, v bohatstve i chudobe, v dobrom i v zlom. Toto je jediná skutočná láska.

I keď život prináša zložité situácie:

„Kráľ Šalamún povedal: Lepšie je bývať v kúte na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome.“ ( Prís 25, 24 )

Možno by pomohlo vo vzťahu medzi mužom a ženou držať sa nasledovného:

„Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje.“ ( Ef 5, 28 - 29 )

Pozrieť sa jeden na druhého a :

„Pozdravte sa navzájom bozkom lásky.“ ( 1 Pt 5, 14 )

A mužom ešte niečo:

„Nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza a preukazujte im úctu.“ ( 1 Pt 3, 7 )

A čo poradiť nám utrápeným chorobou?

„Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevnite podlomené kolená!“ ( Jz 35, 3 )

„Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezlivý.“ ( 1 Tes 5, 11 – 14 )

Ani sa nenazdáme a život bude na konci, vyčerpáme si povolený limit tepov nášho srdiečka, budeme chcieť urobiť odpočet našich skutkov a tak nevynášajme predčasné a nespravodlivé súdy:

„Keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena : Nemaj nič spoločné s tým spravodlivým! Mnoho som si dnes vo sne pre neho vytrpela.“ ( Mt 27, 19 )

Preto hľadajme tú správnu cestu našim životom:

„Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne a niet druhého, kto by ho zodvihol.“ ( Koh 4, 9 – 10 )

Preto naše bytie na tomto svete, kde sme len ako na návšteve :

„Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním sa napĺňajú komory rozmanitým drahým a skvelým majetkom.“ ( Prís 24, 3 – 4 )

Nadišiel ale čas, keď sa skončí táto naša púť pozemským životom, to sa žiaľ nedá odvrátiť u jedného to príde skôr a u iného neskoršie ale príde to!

„Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť.“ ( 1 Tim 6, 7 )

Túto moju malú exkurziu po biblických knihách zakončím citátom:

„Nečakám, že budem žiť viackrát. Preto ak môžem spraviť dobrú vec, či preukázať vľúdnosť ktorémukoľvek ľudskému druhovi, nech to spravím teraz a neodkladám to ani neopomínam, lebo viac touto cestou nepôjdem.“ ( William Penn )

A či som ja veriaci? Áno som! Tak ako mi všetci sme veriaci. Veď ako som čítal v ostatnej Nádeji tak Magduška je tiež veriaca lebo verí, že „Zajtra bude vždy lepšie!“. Zuzka verí, že na budúci rok vyhrá šachový turnaj. Laci verí v lásku, toleranciu.

Všetkým želám krásne rozjímanie a bohatý vnútorný život.

„Pokoj a dobro“ – Vojto z Revúcej

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.