Aspoň krátkodobý pobyt v prírode spojený s načerpaním nových síl, potrebných pre každodenný život, si v uplynulých dňoch vychutnali členovia považskobystrického klubu sclerosis multiplex. Deň strávili v chate Poniklec v čarovnej Manínskej Tiesňave. V rámci svojich možností si zašportovali, prešli sa prekrásnou prírodou. Skonštatovali, že popri ceste huby nerastú, stihli si zreferovať všetky novinky, ktoré sa v ich rodinách udiali od posledného stretnutia. Ochutnali dobroty, ktoré zdatnejší členovia klubu alebo ich rodinní príslušníci pripravili doma, nepohrdli čerstvučkými, na mieste upečenými cesnakovými „slimákmi“ čestného predsedu klubu MUDr. B. Brežného, lukulské hody zavŕšili gulášom. O všetkých sa s nesmiernou trpezlivosťou a ochotou starali predsedníčka klubu Hanka Remencová a hospodárka Helenka Bottková. Práve oni odovzdali tým najzdatnejším športovcom diplomy. – Sme radi, že všetci sú s naším stretnutím spokojní, - povedali nám. Preto veria, že ak to bude len trochu možné, pobyt v prírode si zopakujú.

Helena Bottková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.