Poďakovanie

Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Je to čas odpúšťania a zbližovania.

V čase adventu sa stávame lepšími, snažíme sa, čo najviac spríjemniť si pár tých krátkych chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, zdobenie vianočného stromčeka, upratovanie, varenie, pečenie, vôňa domova preplnená ihličím – symbolom Vianoc, vôňou medovníkov, to všetko sú Vianoce. Žijú však medzi nami aj ľudia, ktorí netúžia po darčekoch, ale majú skromné želanie, aby aspoň po tieto dni nezostali sami. Nemali by sme preto v tieto sviatočné chvíle zabúdať na rodičov, starých rodičov a na všetkých príbuzných, aj tých vzdialenejších. Prežime podmanivú vianočnú atmosféru umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou.

Za vianočným stolom spojme svoje dlane, rozkrojme jabĺčko ako symbol zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti a poďakujme sa za všetko, čo nás postretlo, zastihlo, možno i prekvapilo a potešilo.

 

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku

Praje SZSM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.