S veľkou radosťou sme prijali skutočnosť, že Konferenčný výbor EMSP si za miesto konania svojej Konferencie v roku 2018 – v konkurencii viacerých krajín – vybral práve Slovensko. V Bratislave v hoteli Carlton sa vo štvrtok 7. júna 2018 konalo Výročné valné zhromaždenie EMSP a 8.-9. júna 2018 Výročná konferencia EMSP, organizovaná v spolupráci s našim Slovenským zväzom sclerosis multiplex (SZSM).

Téma konferencie v roku 2018 bola: Program pre výskum SM. Prístup zameraný na pacienta.

V rámci tohto podujatia sa spolu stretli ľudia so sclerosis multiplex s odborníkmi a obhajcami v tejto oblasti, sponzorskými spoločnosťami v celej Európe, zdravotníckymi pracovníkmi a výskumníkmi, úradníkmi v oblasti verejného zdravia a tvorcami politík na národnej, regionálnej a európskej úrovni.

Za SZSM sa akcie zúčastnilo 16 členov.

Rokovacím jazykom bola angličtina, preto SZSM pre slovenských účastníkov zabezpečil tzv. staničky = slúchadlá, v ktorých znel simultánny preklad.

Dva dni konferencie boli navrhnuté tak, aby zúčastneným ponúkli prehľadnú a dynamickú kombináciu zaujímavých prezentácií, panelových diskusií a vzdelávacích seminárov. Inšpiratívni rečníci ich vo svojich príspevkoch oboznámili s najnovšími výskumnými zisteniami, ktoré priamo ovplyvňujú životy ľudí s SM a s prebiehajúcimi iniciatívami SM na medzinárodnej a európskej úrovni.

Konferencii predsedali a viedli ju doterajšia prezidentka EMSP Anne Winslow spolu s novozvoleným prezidentom EMSP Pedrom Carrascalom.

Prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová (spolu s tlmočníčkou Milkou Kováčovou) prítomných pozdravila a na Slovensku privítala slovami:

Dámy a páni, milí priatelia, dovoľte mi privítať Vás v mene vedenia a členov SZSM na Konferencií EMSP v Bratislave. Sme veľmi vďační EMSP za doterajšiu spoluprácu a za príležitosť hosťovať tohtoročnú konferenciu. Dúfame, že sa tu budete cítiť výborne a spolu vytvoríme priateľskú atmosféru. Vitajte v krajine folklóru, tradícií, nádhernej prírody a pohostinných ľudí. VITAJTE NA SLOVENSKU!”

Zároveň privítala a predstavila Mgr. Zuzanu Kuráňovú, riaditeľku odboru štandartných, preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov, ktorá predniesla príspevok za Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prvý deň konferencie sa zameriaval hlavne na výskum a odborné príspevky prednášajúcich pokryli širokú škálu tém, od progresívnej SM, až po dôležitosť génových a environmentálnych faktorov a črevnej mikroflóry. Účastníci mali možnosť klásť otázky ku konkrétnym témam. Deň sa končil slávnostnou gala večerou a zábavou. V kultúrnom programe vystúpila rodina Hlbockých z Piešťan.

Druhý deň konferencie začínal so vzdelávacím seminárom o hodnotení technológií v zdravotníctve, pokračoval v diskusii o prístupe k liekom: od autorizácie na trhu až po dosah k pacientom. Tvorcovia politík, zástupcovia pacientov, platitelia a regulačné orgány... by mali spolu hľadať riešenia na odstránenie nerovností v prístupe k liečbe SM, ako aj k liečbe samotnej, v celej Európe.

Podľa organizátorov: “Táto konferencia predstavila ďalší míľnik na dosiahnutie nášho spoločného cieľa a zlepšenie kvality života ľudí s SM v Európe. Sme tu, aby sme priniesli vedomosti, inšpirovali a posilnili! Konferencie EMSP predstavujú cenné fórum na výmenu a zdieľanie poznatkov a skúseností v oblasti roztrúsenej sklerózy.”

Na záver Konferencie EMSP 2018 vyrozprávali svoj príbeh o živote s SM účastníci z Grécka, Veľkej Británie a Malty.

Beáta Kuracinová, manažér pre styk s verejnosťou

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.