Považskobystrický klub vyčleňuje júnovú schôdzku klubu na „cvičenie ducha“. Na túto akciu nám zapožičiavajú svoje priestory členovia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Považskej Bystrici. Posledný júnový pondelok, dvadsiateho piateho, sme sa stali ich hosťami. Veľká vďaka za organizáciu tohto podujatia patrí našej členke Eliške Bielikovej a kazateľovi CASD pánovi Pavlovi Moudrému za pekné slová.

Každý rok je venovaný inej myšlienke. Tento rok sme sa stretli, aby sme meditovali o skutkoch milosrdenstva. V úvodnom príhovore MUDr. Brežný vyzdvihol judo-kresťanské tradície Európy, Slovenska nevynímajúc. Pripomenul, že aj v tejto, pre nás mierovej, dobe je potrebné konať skutky milosrdenstva. Tieto skutky sú v dvoch rovinách – telesnej a duchovnej.

Milosrdenstvo je služba blížnemu, človeku, ktorý sa nachádza vedľa nás. Je nedobré si myslieť, že sa nás to netýka. Hocikto a hocikedy môže potrebovať skutok milosrdenstva, a ak ho budem rozdávať ja, môžem sa nádejať, že vo chvíli potrebnosti milosrdenstvo dostanem.

A keďže opakovanie je matkou múdrosti, zopakujme si ich.

  1. Skutky telesného milosrdenstva sú - Dávať jesť hladným. Dávať piť smädným. Prichýliť pocestných. Odievať nahých. Navštevovať chorých. Poskytovať pomoc väzňom. Pochovávať mŕtvych.
  2. Skutky duchovného milosrdenstva sú – Napomínať hriešnikov. Poúčať nevedomých. Dobre radiť pochybujúcim. Tešiť zarmútených. Trpezlivo znášať krivdu. Odpúšťať ubližujúcim. Modliť sa za živých a mŕtvych.

Kazateľ pán Pavol Moudrý hovoril o milosrdenstve, ktoré sa prejavuje skutkami láskavosti, štedrosti a lásky. Takéto milosrdenstvo prejavil Samaritán mužovi, ktorého zbili a nechali polomŕtveho (Lk 10, 30 – 35).

Mgr. Daniel Kimlička ukončil túto „teoretickú“ časť duchovného stretnutia uvedením šiestich krátkych filmových ukážok zo života, kde práve skutok milosrdenstva sa mnohonásobne vrátil tomu, ktorý ho v minulosti poskytol inému človeku v núdzi.

Po ukončení týchto filmových ukážok nie jeden z nás mal slzy v očiach. Tu sme si uvedomili, že je dôležité aj v tejto dobe, aby nebol človek človeku vlkom, ale človekom. Aby sme si uvedomili, že milosrdenstvo v nás a voči druhým, nás všetkých obohacuje! Aj taká „drobnosť“ ako je členstvo vo zväze, v klube. Veď toto je naša služba našim blížnym. Veď zdieľaná bolesť- je polovičná bolesť, vypovedaný problém – je polovičný problém. A je tu nádej, že spolu to lepšie a ľahšie zvládneme. A preto nezabudnúť: Sursum corda – hore srdcia!

MUDr. Branislav Brežný

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.