Medicínske informácie pozbierané z časopisu Nádej.

Legislatívne informácie

Legislatívne informácie o daniach

Všeobecné legislatívne informácie

Informácie o zdravotníckych pomôckach a službách

Legislatívne informácie o osobnej asistencii

Podmienky osobnej asistencie

Publikácie o skleróze multiplex

Ďašie zaujímavé informácie

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.