V prílohe nájdete ľahko čitateľnú a zrozumiteľnú verziu Akčného plánu Rady Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2006 - 2015. Úplný text sa nachádza v Odporúčaní Výboru ministrov č. 56/2006 o Akčnom pláne Rady Európy na podporu práv a plnej účasti ľudí so zdravotným postihnutím na živote spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe na roky 2006 – 2015.

Plné znenie v angličtine nájdete tu: http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Rec(2006)5%20Disability%20Action%20Plan.doc

Prílohy

Dostupné súbory:
pdf Rada Európy - Akčný plán pre ľudí so zdravotným postihnutím 2006 - 2015 často sťahovaný
(0 hlasov)

Ľahko čitateľná a zrozumiteľná verzia Akčného plánu Rady Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2006 - 2015

Dátumsobota, 11. máj 2013, 17:07 Jazyk  Slovensky Veľkosť 16.51 MB Stiahnúť 1 350 Stiahnuť

 

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.