Internetové adresy, na ktorých sa môžeme niečo dozvedieť!

Medzinárodná federácia sclerosis multiplex: www.msif.org
Medzinárodná federácia sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex v Európe: www.ms-in-europe.org
Sclerosis multiplex v Európe

Stránky na facebooku

Adresy medzinárodných SM organizácií

Adresy inštitúcií

www.health.gov.sk Stránky Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O.Box 52
837 52 Bratislava 37
Tel.: 02/ 593 73 111
www.zdravie.sk Informačný server pre laickú i odbornú verejnosť
www.svetzdravia.sk Lekárska poradňa
www.nobel.sk Oficiálna databáza liekov
www.portal.gov.sk Ústredný portál verejnej správy (www.obcan.sk)
www.employment.gov.sk Stránka Ministersta práce, soc.vecí a rodiny
Špitálska 4 816 43 Bratislava 1
www.vop.gov.sk Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5, P.O.BOX 1 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02/ 4828 7401, 02/ 4363 4906
www.zbierka.sk , www.epi.sk Stránky na vyhľadávanie zákonov a vládnych nariadení
www.pravaspotrebitela.sk Ochrana spotrebiteľov na Slovensku
www.csz.sk Centrum samostatného života, n.o.
www.zzz.sk Zoznam zdravotníckych zariadení
www.europeforall.com Stránka pre cestovateľov

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.