Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Adherencia k liečbe

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
Adherencia k liečbe

Všetky závažné chronické ochorenia vyžadujú dlhodobú liečbu. Podľa zistenia Svetovej zdravotníckej organizácie viac ako polovica pacientov s chronickými ochoreniami preruší alebo ukončí liečbu do roka. 

Všetky závažné chronické ochorenia vyžadujú dlhodobú liečbu. Podľa zistenia Svetovej zdravotníckej organizácie viac ako polovica pacientov s chronickými ochoreniami preruší alebo ukončí liečbu do roka. Dôvody sú rôzne, jeden z najčastejších je ten, že ak sa čo len trochu zlepší stav, pacient sa uspokojí a nepovažuje užívanie liekov za nutné. Neurológovia sa s týmto faktom stretávajú hlavne pri liečbe vysokého tlaku: pacient s cievnou mozgovou príhodou má veľa krát v anamnéze nedodržanie alebo úplné vynechanie predpísanej liečby hypertenzie. Pritom je známy fakt, že cievne mozgové príhody patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia.

Podobne je to aj s inými ochoreniami. Asi 40% pacientov s epilepsiou, hypertenziou, 30% pacientov s astmou, 45% pacientov s depresiou, cukrovkou preruší liečbu do roka. Sclerosis multiplex sa svojimi 44 % radí tiež do tejto skupiny nespokojných pacientov.

Ako vplývať na nespokojného pacienta, ako ho presvedčiť že liečba je pre neho potrebná aby si aj na dhodobý režim liečby zvykol. Dnes sa hovorí o tzv. adherencii, voľne by sme mohli preložiť ako priľnavosť k liečbe. Adherencia pacienta k liečbe má veľký vplyv na výsledný efekt liečby. Adherencia závisí predovšetkým od Complancie : čo je schopnosť užívať liek v dávke a v dávkovom režime ako je predpísaný a od Perzistencie : schopnosti zotrvať na liečebnom režime dlhú dobu. Ak toto všetko pacient dokáže výsledkom je spokojnosť s liečbou.

Adherencia k liečbe nás zaujíma predovšetkým z pohľadu na imunomodulačnú liečbu sklerózy multiplex. Dnes sú k dispozícii interferóny a glatiramer acetát. Všetky majú za cieľ redukovať aktivitu ochorenia, to znamená znížiť počet atakov a oddialiť progresiu ochorenia. Stretávam sa s tým, že pacienti majú o tejto liečbe často veľmi skreslené predstavy, myslia si, že stačí niekoľko injekcií a ostane len diagnóza.

Ak si uvedomíme, že v priebehu roka má pacient 1-2 ataky a máme dosiahnuť redukciu počtu atakov, aby sme to zaznamenali, musíme pacienta liečiť prinajmenšom rok. Ak máme zaznamenať zastavenie progresie ochorenia, liečba musí trvať niekoľko rokov. Najväčšia bariéra k tejto dlhodobej liečbe je z psychologického hľadiska forma aplikácie: injekcie. Pacient sa naučí sám si podávať injekcie, ale pre mnohým je táto forma aplikácie neprijateľná. K dispozícii máme interferóny, ktoré majú rôzny spôsob aplikácie a rôznu frekvenciu dávkovania. ( tabuľka )

 

liek Forma aplikácie Frekvencia aplikácie
Interferón beta 1a podkožne 3x do týždňa
Interferón beta 1a do svalu 1x do týždňa
Interferón beta 1b podkožne Každý druhý deň
Glatiramer acetát podkožne Každý deň

Tabuľka č. 1.: Aplikácia imunomodulačnej liečby sklerózy multiplex.

Faktory, ktoré vplývajú na prerušenie imunomodulačnej liečby sú: nespokojnosť s liečbou, nerealistické očakávanie účinku liečby, nežiadúce účinky, dlhodobé podávanie, spôsob aplikácie. V jednej štúdii sa sledovali dôvody nepodania sú injekcie v priebehu mesiaca. Najčastejšie je to samotná injekcia : strach z podania , nebola k dispozícii osoba, čo by pichla injekciu, nedostatok lieku , únava , depresia, neobratnosť končatín, tras končatín, alebo len prosté zabudnutie. Spýtala som sa v ambulancii mojich pacientov, či vynechali podanie injekcie. Zo 100 pacientov vynechali injekciu v priebehu mesiaca len piati! Sledovali sa aj hlavné bariéry k adherencii: predovšetkým je to komunikačný problém medzi pacientom a lekárom, prípadne špeciálnou sestrou, ďalej je to nedostatok vedomostí o chorobe, liečbe, fyzické postihnutie, poruchy pamäti, psychické problémy a často nežiadúce účinky. Nežiadúce účinky bývajú v začiatku liečby, prvé mesiace, výnimočne sprevádzajú dlhodobo podávanie injekcií. Nepríjemný je tzv.flu-like, teda chrípke podobný syndróm, so zvýšenou teplotou, niekedy zimnicou, bolesťami svalstva, kĺbov. Reakcia začína po 2-3 hodinách po podaní injekcie, väčšinou v priebehu niekoľkých hodín ustúpi. Odporúča sa užiť hneď pri aplikovaní injekcie a tri hodiny po nej paracetamol alebo ibalgin. Kožné reakcie sú často po podkožnej aplikácii injekcie. Býva začervenanie kože, miesto svrbí, výnimočne môže dojsť až k nekróze kože. Tu sa odporúča injekcie podávať čistými rukami do očistenej kože, suchou ihlou, rotovať miesto podania injekcie, injekciu aplikovať pod 90 st.uhlom. Niekedy pomôže pred a po aplikácii priložiť studené ( alebo aj teplé ) gelové vrecúško.

Ešte v roku 1989 C.O.Koop vyriekol už známy citát: liek nepracuje u pacienta, ktorý ho nechce užívať. Je v tom veľa pravdy. Efektívna, hoci drahá liečba často nemá efekt preto, lebo pacient z rôznych dôvodov nie je s ňou spokojný a nedodržiava patričný liečebný režim. Imunomodulačná liečba by mala byť vašim rozhodnutím, na základe dôkladných vedomostí o lieku , jeho účinku , liečebnom režime.

Ľubica Procházková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.