Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Glatiramer acetát: naše ročné skúsenosti

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
Glatiramer acetát: naše ročné skúsenosti

Pred rokom, v apríli 2006 bol v Slovenskej republike schválený ďalší liek pre liečbu relaps-remitujúcej sklerózy multiplex, glatiramer acetát ( copolymer, COP) .

Pred rokom, v apríli 2006 bol v Slovenskej republike schválený ďalší liek pre liečbu relaps-remitujúcej sklerózy multiplex, glatiramer acetát ( copolymer, COP) . V priebehu roka viac ako 70 pacientov v Slovenskej republike zahájilo liečbu a lieči sa týmto liekom.

Glatiramer acetát predstavuje jednu z prvých možností antigénne špecifickej liečby sclerosis multiplex. Mechanizmus účinku glatiramer acatátu je dvojaký : redukuje zápalovú reakciu a pôsobí tiež neuroprotektívne tým, že stimuluje produkciu neuroprotektívneho faktrora BDFN.

Glatiramer acetát je určený pacientom s aktívnou relaps-remitujúcou formou sclerosis multiplex, s 1-2 atakmi za posledný rok , vekové kritériá uvedené vo Vestníku MZ SR ho umožňujú podávať do 45. roku veku pri zneschopnení podľa Kurtzkeho EDSS stupnice menej ako 4. Liek je podávaný formou injekcie, ktorá sa pichá podkožne, v dávke 20 mgô Ešte v tomto roku sa predpokladá, že budú k dispozícii predplnené striekačky a špeciálne injektory, čo významne zlepší aplikáciu lieku.

Hlavným cieľom liečby glatiramer acetátom je redukovať počet atakov, sleduje sa aj redukcia počtu nových chorobných ložísk zápalovej demyelinizácie v mozgu a mieche zobrazených pomocu magnetickej rezonancie.

Nežiadúce účinky : začervenanie, bolesť, opuch, pichanie v mieste podania injekcie, bolesť na hrudníku, úzkosť , slabosť, infekcia, bolesti kĺbov, stuhlosť svalov. Tieto reakcie sú obvykle mierne a nevyžadujú profesionálnu liečbu. Niektorí pacienti popisujú po injekcii krátko trvajúcu reakciu, ktorá zahrňuje pocit tepla a/ alebo začervenanie, pichanie alebo bolesť na hrudníku s búšením srdca, úzkosť a ťažkosti s dýchaním. Tieto príznaky všeobecne vymiznú do niekoľkých minút po injekcii. Na rozdiel od interferónov nie sú príznaky podobné chrípke, zvýraznenie depresie alebo únavy, ktorá interferuje s dennými aktivitami. Jednou z najčastejších otázok pacientov, u ktorých sa diagnostikovala sclerosis multiplex je otázka dokedy budú chodiť, či ich chôdza bude obmedzená.

Dlhodobá klinická štúdia potvrdzuje účinnosť, bezpečnosť a tolerabilitu glatiramer acetátu. Dáta prezentované na 20. kongrese ECTRIMS ( European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis ) vo Viedni a publikované v roku 2006 v odbornom časopise Multiple Sclerosis demonštrujú, že pacienti neprerušovane liečení glatiramer acetátom 10 rokov, štatisticky majú menšiu progresiu zneschopnenia ako tí, ktorí prerušili, alebo ukončili liečbu skôr. Až 92% pacientov nedosiahlo pri tejto liečbe stupeň zneschopnenia 6, to znamená, že pri chôdzi nepotrebovali oporu paličky alebo barle pri chôdzi na 100 m a iba 8% pacientov dosiahlo túto hranicu. Naproti tomu v skupine pacientov, ktorí prerušili liečbu až 50% po 10 rokoch pri chôdzi používalo barlu. Doktor Johnson poukazuje na skutočnosť, že napriek tomu, že dĺžka ochorenia pacientov, keď vstupovali do štúdie bola v priemere 7 rokov, väčšina pri ukončení štúdie vlastnila toto ochorenie už skoro 20 rokov a ešte stále pri chôdzi nepotrebovali barlu. Okrem tohto nesporne významného efektu na dlhodobé zmiernenie progresie, výsledky tejto najrozsiahlejšej štúdie podávania Glatiramer acetátu potvrdili redukciu počtu atakov o 33%, zníženie počtu nových aktívnych lézií v MRI obraze o 35%. Glatiramer acetát redukuje aj počet trvalých „ čiernych dier“, ktoré pozorujeme v MRI obraze u pacientov s relaps-remitujúcou sklerózou multiplex. Tieto lézie reprezentujú oblasti kde je už strata nervových vlákien, to znamená vážne, nenahraditeľné poškodenie tkaniva centrálneho nervového systému .

Glatiramer acetát je v súčasnosti . podávaný v 44 krajinách svet, vrátane USA, Kanady, Mexika, Austrálie, Izraelu a všetkých krajín Európy a jednou z nich je od apríla 2006 aj Slovensko. Väčšina našich pacientov liečených glatiramer acetátom je s liečbou spokojná, nežiadúce reakcie sa vyskytujú v minimálnej miere a očakávajú, že sa v krátkej dobe zlepší kvalita podávania injekcií formou predplnených striekačiek injektorom.

Ľubica Procházková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.