Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

IMUNITNÝ SYSTÉM a všetko čo s ním súvisí

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
IMUNITNÝ SYSTÉM a všetko čo s ním súvisí

Všade počujeme, čítame a hovoríme o imunite a o problémoch s ňou súvisiacich. Ľudské telo je sústavne vystavované mnohým faktorom, ktoré spôsobujú ochorenia.

Všade počujeme, čítame a hovoríme o imunite a o problémoch s ňou súvisiacich. Ľudské telo je sústavne vystavované mnohým faktorom, ktoré spôsobujú ochorenia. Vďaka tomu sme si postupne vyvinuli zložitý systém obrany voči miliónom potenciálne škodlivých organizmov a činiteľov, ktoré by mohli kedykoľvek napadnúť naše telo. Patria sem: baktérie, vírusy, parazity, mikroskopické plesne a huby a celý rad chemických toxínov.

Aby sa naše telo dokázalo brániť pred týmito nebezpečnými pôvodcami chorôb, vyvinulo si obranný systém – imunitný systém (IS), ktorý je mimoriadne zložitý. Vývojom tento systém nadobudol širokú škálu mechanizmov na rozpoznávanie cudzorodých a nežiaducich látok v tele a zároveň ich zbavovanie sa a vypudenie z tela. Zároveň vznikol rovnako dôležitý kontrolný mechanizmus, vďaka ktorému sa imunitný systém aktivuje len vtedy, keď je to nevyhnutné a na taký dlhý čas, aký je potrebný na to , aby pôvodca neohrozoval zdravie. Lekári definujú imunitu ako - súhrn obranných mechanizmov, ktorými sa organizmus bráni proti vonkajším škodlivým činiteľom, látkam a organizmom vnikajúcim do tela. Hlavným znakom imunitného systému je to, že sa môže adaptovať(čo je špecifikum) a že si môže pamätať a rozpoznávať „sám seba“ číže nezasahuje proti vlastným tkanivám. Existencia každého organizmu je závislá od jeho odolnosti voči vonkajším činiteľom, ktoré pôsobia naň priamo alebo nepriamo. Schopnosť odolávať najmä škodlivým vonkajším činiteľom sa vyjadruje mierou imunity, ktorú človek môže zdediť, a vtedy je reč o prirodzenej (vrodenej) imunite, alebo získať a vtedy hovoríme o získanej(adaptívnej) imunite. Niektorí ľudia majú IS poškodený a teda im poskytuje menšiu ochranu pred infekciou, ako by mal. Tento jav je známy ako imunodeficiencia (imunitná nedostatočnosť) a môže byt dôsledkom vplyvu niekoľkých faktorov napr. nevyvážená strava, infekcia alebo pokročilý vek.

Iní ľudia zasa majú IS hypersenzitívny. Znamená to, že prehnane reagujú na určité neškodné látky, ktoré by nevyprovokovali takúto reakciu u ľudí s normálne fungujúcim IS. Táto neadekvátna reakcia , ktorá namiesto toho, aby chránila organizmus pred ochorením , sa sama stáva príčinou ochorenia a je známa ako alergia. Časté a opakované vnikanie nežiaducich látok do organizmu môže zapríčiňovať neadekvátne odpovede IS, ktoré sa hodnotia ako precitlivelosť, hypersenzitita a vyvolávajú rôzne alergické ochorenia až anafylaktické, životu nebezpečné šoky. Jednou z primárnych charakteristík IS je jeho schopnosť rozoznávať „to svoje“, takže nepôsobí proti vlastným telovým tkanivám. U niektorých ľudí sa táto schopnosť narúša alebo zlyháva, čím dochádza k autoimunitným ochoreniam. Mnohé ochorenia sú vyvolané sebadeštrukčnými procesmi a žiaden orgán alebo systém organizmu nie je chránený proti možnému ochoreniu.

Podstata autoimunitných ochorení nie je celkom objasnená, ale predpokladá sa , že u väčšiny ľudí má IS schopnosť vytvárať protilátky proti sebe samému. Všeobecne platí, že hormóny majú značný vplyv na narušenie rovnováhy v IS. Najmä ženské pohlavné hormóny(estrogén a progesterón) sú príčinou, prečo sú autoimunitné choroby u žien častejšie ako u mužov. Estrogény podporujú vznik autoimunity a potláčajú imunitné procesy. Progesteróny naopak autoimunitu liečia a imunitu podporujú.

Niektoré autoimunitné ochorenia postihujú jeden orgán alebo systém, kým iné poškodzujú niekoľko súčasne a občas sa označujú ako orgánovo nešpecifické.

Autoimunitu môžu spôsobiť abnormality alebo chyby takmer v hociktorej fáze imunitného procesu. Predpokladá sa, že vznik takýchto ľudských chorôb je výsledkom vzájomnej prepletenosti veľkého poctu zložitých faktorov IS, genetickej predispozicie a faktorov životného prostredia.

Až do 50. rokov 20. storočia sa autoimunitné ochorenia diagnostikovali zriedka. Od tých čias zoznam chorôb, o ktorých sa predpokladá, že sú dôsledkom autoimunitnej príčiny, sa značne rozšíril.

Ochorenia u ktorých sa predpokladá autoimunitný pôvod

Vysoká pravdepodobnosť

 

 • Goodpasturov syndróm
 • systémový lupus erythematous
 • Hashimotova tyreoiditída (nedostatočná činnosť štítnej žľazy)
 • Basedowova choroba(nadmerná činnosť štítnej žľazy)
 • autoimunitná hemolytická anémia
 • skleróza multiplex ( roztrúsená mozgovomiechová skleróza)
 • autoimunitná trombocytopénia ( znížený počet krvných doštičiek)
 • celiakia

 

Pravdepodobnosť

 

 • diabetes mellitus( niektoré formy diabetu závislého od inzulínu)
 • myozitída ( zápal svalstva)
 • reumatoidná artritída
 • Sjogrenov syndróm
 • sklerodermia
 • perniciózna (zhubná) anémia

 

Možnosť

 

 • primárna biliárna (žlčová) cirhóza
 • chronická aktívna hepatitída (zápal pečene)
 • vaskulitída (zápal ciev)
 • vitiligo
 • atopická dermatitída
 • niektoré prípady astmy

 

Základné zložky imunitného systému

Imunitný systém – sa chápe ako difúzny orgán s hmotnosťou u dospelého človeka asi 1000g. Bunky sa nachádzajú a voľne cirkulujú v krvi a miazge-lymfe alebo sa nachádzajú v tkanivách a orgánoch. Tieto sa delia na: primárne, v ktorých sa vytvárajú (kostná dreň, týmus-žlaza) a sekundárne, do ktorých sa dostávajú a ďalej vyvíjajú podľa potreby (slezina, lymfatické uzliny, Peyerove plaky a apendix) (obr.7).

Lymfatický systém je dôležitou zložkou IS .Pozostáva z lymfatických ciev, ku ktorým patria miazgové vlásočnice a miazgové uzliny. Lymfatické cievy sú tenké, pružné trubičky, ktoré sú jemnejšie a početnejšie ako krvné cievy a nachádzajú sa vo väčšine tkanív s výnimkou CNS. Úlohou lymf. systému je zbierať lymfu a privádzať ju naspäť do krvného obehu. Kolobeh lymfy má veľký význam pre látkovú výmenu, pretože lymfatický systém vyživuje bunky a odstraňuje aj z nich odpadové produkty, ktoré prichádzajú do priameho styku s krvnými cievami. Miazgové uzliny napomáhajú vstrebávanie strávenej potravy, najmä tukov, v brušnej dutine. Uzliny filtrujú aj akékoľvek malígne bunky, ktoré sa dostávajú do lymfatického obehu. Miazga (lymfa) alebo tkanivový mok je svetložltá opalizujúca tekutina, ktorá vzniká prestupovaním plazmy z najjemnejších tepničiek krvného systému (vlásočníc) do okolitých tkanív a obmýva každú bunku. Vypĺňa priestor medzi bunkami, z ktorých pozostávajú rôzne tkanivá.

Každá látka, ktorú IS vníma ako cudzorodú sa nazýva antigén. Telo sa stretáva so širokou paletou antigénov, ktorých počet sa ráta na tisíce. IS si preto musel vyvinúť zložitú sústavu, ktorá by mu umožňovala reagovať primárne.

Imunitný systém zväčša pozostáva z troch rozličných typov bunky (granulocyty, monocyty a lymfocyty) a troch typov proteínu (bielkoviny) a to (cytokíny, komplementy a imunoglobulíny). Každý z nich má špecifickú funkciu, ktorú plní pri reakcii organizmu. Všetkých šesť zložiek v takej či onakej forme cirkuluje v krvi.

Ako funguje imunita

Donedávna boli vedci a lekári presvedčení, že IS v podstate reguluje sám seba pomocou spätnej väzby. Medzitým sa podarilo získať nové poznatky, ktoré preukázali vzájomnú previazanosť IS so systémom nervovým. Nervové zmeny sú schopné ovplyvniť IS a naopak, poruchy imunity sa prejavujú aj na psychickom stave postihnutého. Súčasne vznikol nový lekársky odbor, ktorý sa zaoberá práve týmto fenoménom- psychoneuroimunológia. Z toho vyplýva, že základom funkcie imunity je zložitá a dynamická komunikačná sieť. Pri kontakte s cudzou látkou imunitné bunky začnú produkovať chemické látky, ktoré umožňujú bunkám regulovať svoj vlastný rast a správanie, zmobilizovať ďalšie bunky a nasmerovať ich na problematické postihnuté miesta. Orgány imunity sú rozmiestnené v celom tele a spolu s nervovým, srdcovým, pohybovým a tráviacim systémom zaisťujú harmonickú činnosť organizmu ako celku.

Čím si oslabujeme imunitný systém?

Ako sme už v úvode spomínali, v dnešnej dobe na nás vplýva celý rad negatívnych vplyvov, ktoré prispievajú k oslabeniu IS.

 • každá prekonaná infekcia znižuje prirodzenú odolnosť organizmu
 • znečistené životné prostredie toxickými látkami
 • opakovaný či dlhodobý stres
 • negatívne emócie
 • nesprávna výživa a životospráva
 • nedostatok spánku
 • užívanie nadmerného množstva omamných látok ( alkohol, cigarety, drogy)
 • nadmerné užívanie antibiotík a iných liekov
 • rôzne druhy žiarenia

Posledné výskumy v imunológii potvrdili aj úzke prepojenie medzi psychikou a imunitou. Stresové, frustrujúce a konfliktné situácie môžu vyvolať patologické reakcie alebo rozličné ochorenia( vysoký TK, innfarkt, ateroskleróza, choroby zažívania, vredové choroby, cukrovka, kožné choroby, ...). Vplyv týchto negat. faktorov sa znásobuje a spôsobuje preťaženie a rôzne poruchy funkcie IS. Výsledkom je zvýšený výskyt opakovaných či chronických infekčných chorôb, i onkologických ochorení.

Poruchy imunity môžu postihnúť bunkovú aj humorálnu zložku IS.

Prejavy oslabeného imunitného systému

Nedostatočné funkcia IS sa môže prejavovať celkovým pocitom únavy, zníženou obranyschopnosťou organizmu, poruchami výživy, životosprávy, bolesťami kĺbov, zhoršeným hojením rán, opakovanými bakteriálnymi, vírusovými a plesňovými ochoreniami, zníženým počtom bielych krviniek, zvýšenou vnímavosťou k nádorovým ochoreniam, systémovým ochorením a pod..

Dôležitá je prevencia

V zásade by sa mal každý snažiť žiť zdravo, lebo v súčasnosti trpí poruchou IS každý tretí človek, z nich 70% trpí na rôzne alergické ochorenia. Preto je v dnešnej dobe nevyhnutná prevencia a to najmä formou otužovania, pravidelného cvičenia, kvalitného a vyváženého stravovania, obmedzenia konzumácie alkoholu , žiaden nikotín, dostatočného odpočinku, užívania vitamínov a rôznych doplnkov výživy na podporu imunity. Veľmi účinný je napr. prípravok IMUNOGLUKÁN® ( môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti). Ak vaše zdravotné problémy opakovane pretrvávajú, žiadajte o imunologické vyšetrenie u imunológa. Imunita sídli v črevách.

Veľký, priam rozhodujúci význam pre správne fungovanie IS má stav nášho tráviaceho traktu – predovšetkým črevnej mikroflóry. Tá spolu s črevnými povlakmi vytvára tzv. prvú imunitnú bariéru. Pokiaľ je v dobrom stave zachytáva a eliminuje až 90% všetkých škodlivín prijímaných v potrave. Rozhodujúca väčšina populácie má žiaľ vážne narušené mikrobiálne prostredie. Ide o dysfunkciu črevnej flóry. Je zapríčinená najmä vysokým obsahom rôznych chemických látok v potravinách( bakteriostatické látky- konzervujú stav v tráv. trakte a baktericídne látky- likvidujú užitočné baktérie), nadmernou konzumáciou liekov, najmä antibiotík, kortikoidov a i.

Prvoradý krok pre zlepšenie fungovania IS by mal spočívať v napravení mikrobiálneho prostredia. Žiaľ, na to nepostačuje len upravenie stravovania, ale je nutné aj dlhodobé užívanie špeciálnych biologicky aktívnych doplnkov s obsahom aktívnej symbiotickej mikroflóry – predovšetkým rôznych druhov tzv. laktogénnych baktérií ( Lactobacillus acidopphilus, Bifidobactérium bifidum a Streptococcus lactis), ktoré sú dostupné vo všetkých farmaceutických predajniach.

Pomocou úpravy mikroflóry máte šancu výrazne posilniť imunitu, zlepšiť zdravie a získať šancu, že sa vyhnete tak závažným problémom ako sú alergie, rakovina, a iné, už spomínané ochorenia.

Výživa posilňujúca imunitný systém

Ak si chcete zvýšiť prirodzenú odolnosť proti chorobám, zabezpečte svojmu telu dostatočný prísun vitamínov a minerálnych látok, vrátane antioxidantov, a prírodných ochranných látok- bioflavonoidov, ktoré sa nachádzajú v rastlinách.

Ponúkam vám niekoľko zaručene overených receptov z prírodnej lekárne

 • Pite veľa tekutín, najmä zriedených ovocných a zeleninových štiav
 • Užívajte čajové zmesy z byliniek podporujúce IS
 • Jedzte veľa menších, ľahkých jedál
 • Stravu bohatú na zinok (chudé mäso, morské plody, vajcia, sójové bôby)
 • Cesnak, ktorý má antivírusové účinky
 • Do jedálneho lístka zahrňte aj bielkoviny, vitamíny skupiny B, betakarotén, zinok a nadmerné množstvo vitamínu C
 • Odporúčané doplnky výživy: Echinacea 350mg, Echinacea + ženšen pre imunitu, koenzýmQ 10
 • Antioxidanty (vit. A,C,E, selén )

V lekárňach dnes nájdete množstvo vhodných prípravkov a doplnkov výživy na celkové posilnenie imunity. Stačí sa poradiť s odborníkmi a vybrať si z pestrej ponuky.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.