Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Lumbálna punkcia – staronový problém?

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
Lumbálna punkcia – staronový problém?

Lumbalna punkcia je chirurgický výkon /zákrok/ vykonávaný neurológom, pri ktorom sa získava likvor na diagnostické či terapeutické účely a to nabodnutím likvorového priestoru v lumbálnej oblasti.

Lumbalna punkcia je chirurgický výkon /zákrok/ vykonávaný neurológom, pri ktorom sa získava likvor na diagnostické či terapeutické účely a to nabodnutím likvorového priestoru v lumbálnej oblasti. Vpich sa obyčajne vedie v štrbine medzi stavcami L4 a L5, ktorú nahma-táme v spojnici medzi hornými okrajmi lopát bedrovýh kostí v tzv Jakobyho línii. Vpich mô-žemie viesť i v ostatných medzistavcových priestoroch, opatrnosť treba najmä v priestore Ll-2, v ktorom končí miecha. Teda pod stavcom L2 sa anatomicky už nenachádza miecha ale tzv. „ konský chvost“ /cauda equina /, ktorá je tvorená jednotlivými periférnymi nervami a preto nie je možné punkciou miechu poškodiť a ani nie je ju možné „ odobrať“ ako sa ľudovo lumbálnej punkcii hovorí.

LIKVOR- mozgovo-miechová tekutina, je číra tekutina, ktorej odoberáme 15-20 ml.

Nabodnutie likvorových ciest sa robí sterilnou punkčnou ihou s mandrénom, t.j. akousi výpl-ňou vnútra ihly. Zasunutý mandrén tesne vypĺňa vnútro ihly a jeho špic je rovnako zabrúsený ako hrot ihly. Pri prebodnutí tvrdej pleny /dura mater/ a vytiahnutí mandrénu z ihly vyteká z ihly likvor. Po skončení výkonu znova mandrén zasunieme a vytiahneme ihlu. Miesto vpi-chu ošetríme sterilným krytím.

Po výkone je potrebné, aby pacient ležal vo vodorovnej polohe na lôžku, bez podloženej hlavy vankúšom, aspoň 24 hodín. V niektorých nemocniciach je zaužívané polohovať pacien-ta 2 hodiny na bruchu a až potom na chrbáte. Podávame tekutiny – pacient pije minimálne l,5 – 2 litre tekutín za prvých 24 hodín. Za tú dobu sa „stratené“ množstvo likvoru nahradí.

Podľa hrúbky ihly a šetrnosti výkonu môžu vzniknúť postpunkčné ťažkosti: bolesť hlavy, pocity točenia hlavy, pocity na vracanie a výnimočne i vracanie, celková slabosť a nevýkon-nosť, meningizmus. Predpokladá sa, že samotný odber malého množstva likvoru má len minimálny potenciál na vývoj postpunkčných obtiaží. Skôr sa predpokaldá, že rana po vpichu do dura mater sa nezacelí a do okolia sa dostáva likvor, čím sa vytvára zníženie vnútrolebeč-ného tlaku , čo je podstata postpunkčných ťažkostí.

Na niektorých oddeleniach i neurochirurgických sa pacientom pri opakovaných lumbál-nych punkciách, u ktorýh sa vyskytli postpunkčné ťažkosti, aplikuje tzv. krvná zátka. Spo-číva v tom, že sa po odbere likvoru nezavedie naspäť do ihly mandrén, ale povytiahne sa ihla tak, aby prestal likvor vytekať a odberom malého množstva krvi zo žily pacienta sa táto apli-kuje do lumbálnej ihly, zevedie sa mendrén a ihla sa vytiakne. Podaná krv vytvorí akúsi zátku s cieľom uzavrieť trhlinu v dure a tak zamedziť vytekaniu likvoru.

Postpunčné ťažkosti sú také nepríjemné, že sa každý lekár snaží im vyhnúť. Lekári pri opakovanom používaní punkčných ihiel ich nechali pod mikroskopom brúsiť, a ak sa vys-kytli deformácie ihly alebo bol poškodený hrot ihly ich radšej vyhodili. Určitou nádejou pre pacienta bolo zavedenie do „výzbroje “ lekára jednorazové inštrumentárium. Napriek tomu sa výskyt postpunkčných ťažkostí proti očakávaniu radikálne neznížil. Ďaľším medzníkom je používanie tzv. atraumatickej ihly, ktorá sa do praxe iba začína zavádzať.

Atraumatická je konštrukčne inak postavená ako bežná punkčná ihla. Nie je prevŕtaná celá až do konca, ale pred ukončením ihly pozdĺžne vŕtanie končí a vývod ihly je vyvŕtaný kolmo na pozdĺžne vŕtanie ihly, takže vývrt v ihle má tvar písmena T. Hrot ihly je zbrúsený tak, že preniká cez duru mater minimálnym otvorom a maximálne ju šetrí. Nateraz však ešte nie je dostatok informácii, nakoľko sa zníži percento postpunkčných ťažkosti.

Atraumatická ihla nie je bežne na Slovensku v predaji, v Českej republike stojí cca 280 Kč a zdravotné poisťovne ju v ČR nehradia. Preto ak chce mať pacient punkciu touto ihlou urobenú, musí si ju so sebou priniesť do nemocnice. Na Slovensku lumbálna punkcia je vý-kon robený pri hospitalizácii. Teda náklady na punkciu sú hradené zdravotnou poisťovňou v balíku ceny za hospitalizáciu. Každné nemocničné oddelenie má mesačný plán spotreby špeciálneho zdravotníckeho materiálu a atraumatická ihla je rádovo 10 násobne drahšia ako jednorazová ihla. Zistil som v našej nemocnici, že možnosť kúpy atraumatických je až po schválení pracovníkmi riaditeľstva nemocnice. Je to dané práve cenou tejto ihly. Zdravotnícki pracovníci totiťž musia „myslieť a konať ekonomicky“ . Pritom právo pacienta byť ošetrený bez zbytočnej bolesti a bez komplikácií je akosi na vedľajšej kolaji. Veď pre pacienta „ eko- nomicky“ – ešte nemusí byť eticky, ľudsky.

Ak chceme zaviesť do praxe atraumatickú punkčnú ihlu, musíme cestou SZSM navrhnúť hlavnému odborníkovi pre neurológiu, aby sa presadilo používanie tejto ihly v každodennej neurologickej praxi. Osobne požiadam listom pána profesora Traubnera, aby na najbližšom zasadnutí Lekárskej rady SZSM bol pri rokovaní otvorený bod, v ktorom sa bude diskutovať o používaní atraumatickej punkčnej ihly. Jednou z možných ciest, ako upozorniť neurologické oddelenia na možnosť používania atraumatických ihiel je navštívenie prednostu oddelenia členmi regionálneko klubi SZSM a informovať ho o našej / pevne verím, že nielen odbornej ale i ľudskej / požiadavke.

 

lumbalna-punkcia

Legenda:

  1. telo stavca L4
  2. ukončenie miechy
  3. Jakobyho čiara

 

MUDr. Branislav Brežný

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.