Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Natalizumab – veľká nádej pre pacientov s SM

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
Natalizumab – veľká nádej pre pacientov s SM

  

Milí čitatelia Nádeje,

skleróza multiplex je choroba, ktorou sa zaoberalo už nespočetné množstvo odborníkov. Takmer denne sa objavujú nové informácie o tejto chorobe. Napriek tomu je príčina SM dodnes neobjasnená. Ako objasnené ale platí, že v prípade sklerózy multiplex ide o chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje mozog a miechu.

Pritom sa stáva zdravé ústrojenstvo v našom tele, imunitný system, z pomocníka páchateľom. Miesto toho, aby sa bránil voči votrelcom, ako napríklad vírom, útočí na telo. SM vyvoláva zápaly, ktorými sa poškodzujú nervové bunky.

SM predstavuje veľkú výzvu a stále neuspokojenú medicínsku potrebu pre lekárov aj pacientov. Pokrok veľmi napreduje, ale bežne dostupné liečebné postupy sú predsa len obmedzené. Časť ľudí s SM odstúpi od terapie, pretože im nezabrala, alebo nemohli znášať vedľajšie účinky. Je tu obrovská potreba nových liečebných postupov.

Na Slovensko prichádza od januára tohto roku nový liek na liečbu relapsujúcej-remitentnej formy sklerózy multiplex. Týmto liekom je natalizumab, ktorý je veľkou nádejou pre mnohých pacientov s vysoko aktívnou SM, ktorých ochorenie nie je dostatočne kontrolované doteraz dostupnými liekmi podávanými v prvej línii.

K takýmto liekom takzvanej prvej línie liečby patria napríklad interferóny alebo glatiramer acetát , ktoré účinne pomáhajú tým, že znižujú počet atakov a odďaľujú progresiu ochorenia. Približne 30-40 % pacientov z liečby liekmi v prvej línii skutočne profituje.

Avšak u všetkých pacientov nedochádza ku rovnakému liečebnému ovplyvneniu ochorenia protizápalovými imunomodulačnými liekmi prvej línie. Pre mnohých pacientov nie sú lieky prvej línie dostatočne účinné. Pacienti majú naďalej ataky, alebo zhoršenie nálezu zaznamenaného na snímke magnetickej rezonancie, alebo sa napriek liečbe postupne zhoršuje ich celkové postihnutie merané na stupnici EDSS.

Sú aj takí pacienti, aj keď ich je menej, ktorí nedostatočne zvládajú liečbu liekmi prvej línie z rôznych iných dôvodov, ktoré súvisia s nežiaducimi účinkami liečby (chrípkové príznaky, reakcie v mieste vpichov, psychické zmeny a podobne).

Pre mnohých pacientov je preto natalizumab novou nádejou a vierou v to, že ich ochorenie sa nakoniec podarí priaznivo terapeuticky ovplyvniť a udržať pod kontrolou.

Účinnosť liečby

Natalizumab je prvou novou terapiou za posledných 10 rokov. Je to prvá monoklonová protilátka používaná v liečbe SM a predstavuje novú generáciu liekov. Je to veľmi účinný liek, ktorý redukuje ataky o viac než dve tretiny (doteraz existujúce lieky o jednu tretinu).

Natalizumab redukuje progresiu celkového postihnutia meraného na škále EDSS približne o polovicu. Tento liek je tiež prvou terapiu SM, ktorá demonštruje dopad na kvalitu pacientovho života zlepšením zraku, pomáhaním pri zlepšení chôdze a zapájaním sa do normálnych fyzických aktivít.

Spôsob účinkovania

Pri skleróze multiplex dochádza k imunologicky podmienenému zápalu v mozgu, pri ktorom imúnne bunky prechádzajú do centrálneho nervového systému a poškodzujú nervové bunky.

Natalizumab bráni imúnnym bunkám, ktoré spôsobujú zápaly v tom, aby prenikli do mozgu a týmto spôsobom znižuje poškodenie nervov.

Natalizumab je monoklonálna protilátka, s pomocou ktorej sa má zabrániť prichyteniu aktivovaných zápalových buniek na cievnej stene. Tým pádom nemôžu tieto bunky vniknúť do mozgu alebo miechy a viesť k ďalším škodám, ktoré by v budúcnosti spôsobili recidívy ochorenia.

Spôsob podávania lieku

Natalizumab sa podáva vo forme infúzií jedenkrát za 4 týždne. Infúzia trvá jednu hodinu. Odporúča sa jednohodinové pozorovanie v nadväznosti na podanie infúzie. Liečba je ambulantná a nevyžaduje hospitalizáciu.

Bezpečnosť liečby natalizumabom

Ako pri všetkých liekoch, môžu sa aj pri liečbe natalizumabom vyskytnúť vedľajšie účinky. Prirodzene sa tieto nemusia objaviť u každého pacienta. Liečba týmto liekom bola v štúdiách celkovo veľmi dobre znášaná, nepatrné nešpecifické vedľajšie účinky, ako bolesti hlavy, pocit závratu alebo nevoľnosť sa v povoľovacích štúdiách neobjavovali podstatne častejšie ako pri osobách, ktoré boli liečené placebom. Výskyt alergických reakcií je možný, závažnejšie alergické reakcie sa objavili u menej ako 1 % pacientov a sú dobre zvládnuteľné.

Vzhľadom ku možnému riziku liečby, ktorým sú oportúnne infekcie, ktoré sú veľmi zriedkavé, je liečba natalizumabom podávaná výlučne ako samostatná liečba (bez kombinácie s inými liekmi okrem kortikoidov).

Pred zahájením liečby je nevyhnutné u každého pacienta veľmi dôkladné vyšetrenie, vrátane imunologického stavu organizmu, aby sa tak predišlo nežiaducim účinkom. Pacient musí byť oboznámený o prínosoch ale aj o rizikách liečby, s liečbou musí vyjadriť súhlas a počas liečby s ošetrujúcim lekárom veľmi úzko spolupracovať.

Hoci natalizumab prichádza aj s potencionálnym vážnym nežiaducim účinkom, je to extrémne účinný liek, ktorý redukuje počet atakov o dve tretiny a atak sú tým, čo nakoniec vedú k postihnutiu a niektorých k životu na invalidnom vozíku.

Voľba pacientov

Konečné rozhodnutie o liečbe natalizumabom je nakoniec v rukách lekárov a individuálnych pacientov.

Je úlohou nás, lekárov, aby sme otvorene informovali o veľkej nádeji, o prínosoch tejto liečby, ale aj o úskaliach liečby a ponúkli rady, ako najlepšie implementovať bezpečné a úspešné zavedenie liečby na Slovensku.

MUDr. Ľubica Procházková, PhD.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.