Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nízka dávka naltrexonu a SM

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
Nízka dávka naltrexonu a SM

Naltrexon, antagonista opiátov, spôsobuje umelú blokádu endorfínových/opioidných receptorov v mozgu. V „normálnej“ dávke 50-100 mg denne sa používa na liečbu drogovej závislosti a pôsobí kontinuálnym udržiavaním tejto blokády, zabraňujúc akémukoľvek odvodenému pôžitku z užívania drog, ako je heroín alebo alkohol.

Naltrexon, antagonista opiátov, spôsobuje umelú blokádu endorfínových/opioidných receptorov v mozgu. V „normálnej“ dávke 50-100 mg denne sa používa na liečbu drogovej závislosti a pôsobí kontinuálnym udržiavaním tejto blokády, zabraňujúc akémukoľvek odvodenému pôžitku z užívania drog, ako je heroín alebo alkohol.

„Nízka dávka naltrexonu“ (NDN) znamená použitie naltrexonu vo forme frakcie zvyčajnej dávky. Odhaduje sa, že NDN (~ 3-5 mg) blokuje endorfínové receptory len po dobu niekoľkých hodín. Teoreticky počas tohto obdobia nie sú endorfíny schopné spojenia s receptormi a telo to kompenzuje tvorbou nových endorfínov. Po metabolizácii NDN sa množstvo endorfínov v tele vracia na úrovne porovnateľné so zdravými osobami. Spojenie medzi endorfínmi a reguláciou imunitného systému nie je úplne objasnené.

V zmysle symptomatickej úľavy sa predpokladá, že endorfíny redukujú zápal a môžu znižovať nepríjemné pocity únavy, bolesti a depresie. Na základe tohto predpokladu môže mať NDN potenciálne účinok na niektoré príznaky ochorenia.

NDN a SM

V komunite pacientov s SM sa vedú diskusie o liečbe s NDN. Mnoho z nich je zmätočných a kontroverzných. Na jednej strane existuje množstvo jednotlivých správ, ktoré považujú NDN za efektívnu v liečbe príznakov SM a spomalenia priebehu ochorenia. Okrem toho existujú správy, že NDN je účinná u imunitných ochorení, ako je Crohnova choroba, lupus, artritída a fibromyalgia.

Štúdie s NDN u SM

V štúdii u myší s EAE, zvieracím modelom SM, sa zistilo, že NDN znižovala zápal v nervovom systéme, závažnosť ochorenia a aktiváciu imunitných buniek. V ďalšej štúdii u 80 osôb s relapsujúcou-remitujúcou a progresívnou SM sa nepreukázalo, že NDN zlepšuje telesné funkcie, preukázalo sa však významné zlepšenie (štatisticky signifikantné) niektorých aspektov kvality života, ako je duševné zdravie, bolesť a subjektívne udávané kognitívne funkcie.

Počas tretej štúdie fázy II bolo 40 osôb s primárne progresívnou SM liečených s NDN po dobu 6 mesiacov. Štúdie fázy II hodnotia bezpečnosť a znášanlivosť lieku. Osobám bolo podaných 4 mg NDN denne. Hoci štúdia nemala dizajn na špecifické hodnotenie účinnosti, zistil sa signifikantný účinok na spasticitu. Približne jedna tretina osôb udávala zhoršenie bolesti. Neurologická disabilita progredovala u jednej osoby. Štúdia preukázala zvýšenie beta-endorfínov, najdôležitejších endogénnych opioidov v neurónoch centrálneho nervového systému, ako aj v periférnych bunkách imunitného systému. Zvýšenie beta-endorfínov bolo prítomné po troch mesiacoch od začiatku liečby a bolo stále preukázateľné jeden mesiac po jej ukončení.

V komunite pacientov s SM sa vedú diskusie o liečbe s NDN. Mnoho z nich je zmätočných a kontroverzných.

V súčasnosti sa NDN predpisuje „off-label“, keďže nebola schválená špecificky pre SM- Rigorózne údaje o bezpečnosti používania NDN nie sú v súčasnosti dostupné. Vieme však, že aj pri používaní nízkych dávok bolo udávaných niekoľko prípadov vedľajších účinkov. Živé sny udávalo niekoľko osôb na začiatku liečby. Používanie NDN môže byť spojené s miernymi abnormalitami v hladine cholesterolu, krvného obrazu a funkcie pečene. Môže spôsobovať u niektorých osôb podráždenosť. NDN by sa nemala kombinovať so žiadnymi liekmi na báze opiátov, ako sú narkotiká alebo lieky na bolesť, vrátane oxykodonu, hydrokodonu alebo kodeínu.

Pred začatím liečby s NDN je nutné realizovať komplexné hodnotenie, vrátane neurologického vyšetrenia a hodnotenia spasticity, bolesti, únavy a depresie, ako aj kompletné biochemické analýzy krvi a moču. Tieto hodnotenia by mali byť vykonané aj pravidelne počas liečby.

V súčasnosti neexistujú dôkazy, že NDN je lepšia ako akákoľvek konvenčná liečba SM. NDN by mohla byť účinnou ako symptomatická a neuroprotektívna liečba, hoci sú potrebné randomizované, placebom kontrolované, dvojito slepé štúdie, ktoré by ďalej skúmali účinnosť NDN u osôb s SM.

Mira Gironi MD, PhD, Nadácia Don Carlo Gnocchi a Nemocnica San Raffaele, Miláno; Analytické a diagnostické centrum v Monze, Taliansko

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.