Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Psychológia na pomoc medicíne

Dátum: 11.03.2013
Autor: Slovenský zväz sclerosis multiplex
Psychológia na pomoc medicíne

Psychológovia a lekári v minulosti predpokladali, že nervový systém, konkrétne sieť nervových buniek , nie je schopná sebaobnovy.

Psychológovia a lekári v minulosti predpokladali, že nervový systém, konkrétne sieť nervových buniek , nie je schopná sebaobnovy.

Odborníci v oblasti neurovied však pred niekoľkými rokmi výskumom potvrdili prekvapujúcu schopnosť regenerácie nervových buniek, novotvorbu neurónov v mozgu dospelého človeka.

Tento dej v nervovej hmote je preukázateľne podporovaný aktívnou činnosťou človeka – telesným pohybom, riešením úloh, všestrannou telesnou a duševnou aktivitou – teda fyzickým a psychickým „cvičením“.

Viac ako 5O rokov sa trénovanie psychickej kondície praktizuje v oblasti kozmonautiky, postupne však aj v iných oblastiach praxe, kde sú nároky na psychickú výkonnosť človeka zvýšené.

 

BF3BF2BF6

 

Snímače upevnené na ušiach a hlave prijímajú elektrickú aktivitu mozgu, ktorú môže sledovať súčasne terapeut i klient na svojom monitore. Pomocou zvukových a zrakových signálov prichádza okamžitá spätná informácia o „úspešnosti“ práce mozgu. Ak je napríklad rieka na obrazovke široká, znamená to, že mozog vyslal „žiadúcu vlnu“.

 

Fitnes mozgu prebieha hravou formou a je zvlášť efektívny u detí, kde sa disharmonické dozrievanie mozgu vyskytuje u vyše 20 percent.

Dej na obrazovke je ovládaný samotnou prácou mozgu, pomocou pravidelnej spätnej väzby v tréningových sedeniach asi raz za týždeň v trvaní do 60 minút sa „rozladený mozog“ postupne môže preprogramovať až na špičkovú výkonnosť.

Tréningové skúsenosti získané v špecifických profesiách / kozmonauti, vojenskí piloti, vrcholoví športovci a i./ sa postupom času začali širšie využívať na tréning manažérov, zlyhávajúcich žiakov, rovnako však v klinickej praxi, v zdravotníctve.

Na psychický tréning sa využíva špeciálna počítačová technológia – EEG –Biofeedback, ktorá dokáže zvýšiť nielen výkonnosť dobre fungujúceho mozgu, ale aj významne podporiť prácu nezrelého alebo poškodeného mozgu.

Tréning prebieha na báze posilňovania „ dobrej“ reakcie mozgu/ pomocou spätnej väzby/, pričom nevhodná „zlá“ bioelektrická reakcia mozgu je počítačom ignorovaná. Opakovaním tohto tréningu nervové bunky v mozgu reagujú prekvapujúco podobne ako bunky svalov po opakujúcom sa cvičení.

Mozgová hmota sa stáva zdatnejšou, čo sa prejaví v zlepšení celého psychického a motorického fungovania, intelektovej výkonnosti, pamäťových funkciách, v zlepšení kvalít pozornosti, pracovnom a školskom výkone, v stabilnejšej emocionalite, v zlepšení sebakontroly, v lepšom telesnom a psychickom zdraví, v kvalitnejšej komunikácii so svojim sociálnym prostredím.

Tréning najbežnejšie prebieha raz do týždňa v trvaní do 6O minút, trénerom je obyčajne psychológ špeciálne pripravený na praktizovanie tejto metódy, počet opakovaní závisí od závažnosti stavu.

Kondičný tréning u zdravého dospelého človeka stačí opakovať desať krát, na zmiernenie úzkosti, depresie, únavy a zlepšenie spánku je už potrebných asi 20 stretnutí. U závislostí , hyperaktivity, pomočovania a vývinových porúch učenie u detí - porúch písania, čítania, počítania, pravopisu a i. je nutné niekedy vykonať až 40 sedení na zmiernenie poruchy alebo dosiahnutie úplného uzdravenia.

Závažnejšie onemocnenia a komplikovanejšie zdravotné stavy - skleróza multiplex, rehabilitácia po úrazoch hlavy, cievnych mozgových poruchách, záchvatové poruchy, chronické ochorenia / vrátane duševných porúch a následných zmien osobnosti / vyžadujú dlhodobé tréningové programy pozostávajúce aj z vyše 80 stretnutí.

Neurofeedback / EEG Biofedback/ je považovaný za „fitnes“ mozgu a je stále častejšie vyhľadávaný deťmi a dospelými v rozličnom veku - s motiváciou zlepšiť a zjednodušiť si svoj pracovný i osobný život.

Absolvovanie tréningu zmierňuje stavy napätia, prepracovanosti, straty nadšenia, roztržitosti, výbušnosti, netrpezlivosti, chronickej bolesti, únavy, zlepšuje apetenciu v intímnom živote, skvalitní využívanie vlastnej tvorivosti, kombinačných schopností, tolerancie na stres, podporí spontánnosť komunikácie a následne môže pozitívne ovplyvňovať aj medziľudské vzťahy.

Uvedená metóda patrí k moderným kondičným, tréningovým a rehabilitačným prostriedkom a môže byť významne nápomocná tradičnej medicíne.

 

EEG-monitor

Detail práce monitora terapeuta, ktorý môže sledovať tréningový proces kvantitatívne a kvalitatívne.

 

 

EEG-schema

 

Schematické znázornenie počítačovej technológie EEG – Biofeedback.

 

Zaraďuje sa k metódam - aplikovanej psychofyziológie, u nás sa využíva asi desať rokov a je dostupná len v niektorých mestách , zatiaľ čo v ČR sa v priebehu 20 rokov dostala i do menších stredísk alebo priamo škôl.

Odborná spoločnosť pre výcvik a supervíziu biofeedbackovej praxe vyvinula úsilie, aby metóda bolo bezplatne dostupná hlavne pacientom s chronickým ochorením, pre posilňovanie kondície zdravých ľudí však ostáva zatiaľ nadštandardnou službou a nie je hradená zdravotnými poisťovňami.

Ostáva nám však veriť, že dostupnosť tejto zaujímavej metódy bude stále širšia a stane sa jednou z ciest prevencie a liečby, ktorou bude možné podporovať zdravie a kvalitu nášho života.

Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.

Klinický psychológ pre dospelých a deti

www.psychonet.sk

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.