Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sclerosis multiplex - pohybová liečba v domácich podmienkach

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
Sclerosis multiplex - pohybová liečba v domácich podmienkach

Sclerosis multiplex /SM/ je podľa súčasného názoru zápalové autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému /CNS/. Podstatou ochorenia sú zápaly a rozklad myelínových obalov chrániacich nervové vlákna v mozgu a mieche.

Sclerosis multiplex /SM/ je podľa súčasného názoru zápalové autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému /CNS/. Podstatou ochorenia sú zápaly a rozklad myelínových obalov chrániacich nervové vlákna v mozgu a mieche.

Vyskytuje sa asi 100 prípadov na 100 000 obyvateľov, začiatok ochorenia býva medzi 20 až 40.rokom života, asi 2/3 pacientov tvoria ženy.

Príznaky sú závislé od postihnutej oblasti CNS. Môžu zahŕňať poruchy zrakové, poruchy rovnováhy, citlivosti a hybnosti, výraznú únavu, poruchu reči, tras a iné.

Osoby so sclerosis multiplex majú rôzny stupeň porúch hybnosti, resp. zneschopnenia. Hodnotí to neurológ , poruchy hybnosti podľa Kurtzkeho stupnice /10 stupňov od 0 do 9/ alebo rozšírenou Kurtzkeho stupnicou o poruchy v jednotlivých systémoch CNS známe ako EDSS klasifikácia.

Rehabilitačnou liečbou sa snažíme zmierniť následky ochorenia, zvyšovať sebestačnosť u pacientov a tým zlepšiť kvalitu ich života. Ciele rehabilitačnej liečby sú rôzne, rehabilitácia je pacientovi prispôsobená individuálne, podľa stupňa postihnutia.

Pacienti s ľahkým postihnutím

Pri ľahkom postihnutí je nepatrné obmedzenie výkonnosti, ľahká slabosť alebo ľahké zvýšenie napätia svalov, ľahké poruchy chôdze alebo poruchy zraku. Cieľom je dosiahnuť plnú funkčnú schopnosť - zlepšujeme vnímanie tela, koordináciu pohybov, rovnovážne a ochranné reakcie. Ľahké oslabenie svalstva býva najmä v oblasti šikmých brušných svalov a extenzorov /vystieračov/ bedrového kĺbu. Často sa dostavia ľahké kontraktúry / stiahnutie svalu s následným skrátením /. Je veľmi dôležité si ich všímať od začiatku a pozorne ich vyťahovať. Na začiatku ochorenia majú sklon ku kontraktúram nasledovné svaly:

 • plantárne flexory - patria sem svaly, ktorými sa pri chôdzi odráža noha od podložky - trojhlavý lýtkový sval
 • ischiokrurálne svaly - ohýbače kolena
 • adduktory a intrarotátory dolných končatín /DK/ - svaly ktoré priťahujú a vtáčajú dovnútra bedrový kĺb
 • adduktory a intrarotátory horných končatín /HK/ - svaly, ktoré priťahujú a vtáčajú dovnútra plecový kĺb
 • flexory lakťového kĺbu - ohýbače lakťového kĺbu

Program vyťahovania svalov má pacient vykonávať samostatne doma. Pri vyťahovaní svalov má pacient pociťovať iba ľahký ťah, odporučujeme:

 • turecký sed - t.j. sed s pokrčenými kolennými a bedrovými kĺbmi, pacient sa opiera o vystreté HK v lakťových kĺboch - vyťahuje ohýbače lakťových kĺbov a svaly, ktoré priťahujú a vtáčajú dovnútra bedrové kĺby
 • sed s vystretými DK - vyťahovanie ischiokrurálnych svalov - ohýbačov kolenných kĺbov
 • jazdecký sed na stoličke - vyťahovanie priťahovačov bedrových kĺbov - sedieť tak aj pri sledovaní TV, čítaní
 • polohovanie v ľahu na bruchu so vzpaženými HK
 • polohovanie na chrbte so vzpaženými HK
 • stoj pred stenou s narovnanými DK - vyťahovanie trojhlavého lýtkového svalu

Tieto cviky patria k povinnému domácemu programu každého pacienta so SM, ďalej odporučujeme:

 • stoj alebo sed: tvárou k stene - upažené a vytočené HK v plecových kĺboch s vystretými lakťami a prstami, hornú polovicu tela vytláčať od steny - vyťahujú sa svaly, ktoré priťahujú a vtáčajú plecové kĺby dovnútra a vystierače lakť.kĺbov
 • vytrvalostný tréning - ergometer bicyklový, plávanie, chôdza
 • zlepšenie vnímania tela - joga
 • autogénny tréning - rôzne techniky
 • tréning koordinácie: tanec, všeobecne pohyby s hudbou

Pacienti so stredným postihnutím

U pacientov so stredným postihnutím je sebestačnosť ešte plne zachovaná, ale už prípadne potrebujú kompenzačnú pomôcku.

V tomto štádiu napriek terapii ostanú deficity a pacient sa musí naučiť používať kompenzačné mechanizmy ku zvládnutiu každodenných činností. Bude musieť zmeniť svoj bežný spôsob života a presne plánovať priebeh svojho dňa. napríklad: ide sám nakupovať, ale musí poznať svoje rezervy, aby si mohol naplánovať potrebné prestávky / sadnúť na lavičku, odpočinok v kaviarni/. V prípade, že to nezváži, môžu sa vyskytnúť na spiatočnej ceste domov problémy týkajúce sa vytrvalosti.

V tomto štádiu je domáci program rovnako dôležitý ako pri predchádzajúcich štádiách, naďalej odporučujeme:

 • turecký sed, jazdecký sed, ľah na bruchu, ľah na chrbte, poloha na boku/ najneutrálnejšia vzhľadom na tonus/, potom poloha na boku na obe strany, sed s vystretými DK
 • vytrvalostný tréning

Pacienti s ťažkým postihnutím

Pacienti s ťažkým postihnutím sú schopní už iba čiastočne zvládnuť svoj bežný život, používajú kompenzačné pomôcky - palice, barle, chodítka, invalidný vozík alebo sú pripútaní na lôžko. Čím je vyšší stupeň postihnutia, tým viac musí byť manželský partner alebo životný druh zaangažovaný do domáceho programu.

Cieľom je prevencia sekundárnych poškodení - napr. prevencia kontraktúr, zápalu pľúc, trombóz, dekubitov.

Z tohto vyplývajú nasledovné rehabilitačné postupy:

 • udržanie kĺbovej pohyblivosti/ asistovane v PNF vzorcoch
 • celkove sa snažiť oddialiť vznik kontraktúr- program vyťahovania skrátených svalov v ľahu na boku na bruchu, prípadne jazdecký sed, stoj
 • najčastejšie postihnuté kĺby kontraktúrami:
  • členkový kĺb- je fixovaný v plantárnej flexii - pacient chodí na špičkách
  • kolenný kĺb - flekčná kontrakúra - pacient nevie vystrieť koleno
  • bedrové kĺby - flekčnoaddukčná kontraktúra - dolná končatine je ohnutá a vtočená dovnútra v bedrovom kĺbe - DK sa križujú v kolenách
  • trup - v driekovej oblasti fixovaný skôr v predklone
  • krčná chrbtica - fixovaná skôr v záklone
  • plecový kĺb - je vtočený dovnútra, rýchlo sa obmedzuje plné predpaženie a vzpaženie
  • lakťový kĺb - flekčná kontraktúra- nevie vystrieť lakeť
  • zápästie - zmenšenie dorzálnej flexie a radiálnej dukcie - nevie nadvihnúť ruku v zápästí
  • prsty - addukčné a flekčné kontraktúry - prsty sú skrčené a pritiahnuté - znemožní sa diferencovaný úchop
 • bandážovanie DK - pre prevenciu trombózy, ale pohybovať členkovými kĺbmi v plnom rozsahu
 • prevencia zápalu pľúc  - dýchacia gymnastika, prepolohovanie pacienta - vtedy ak je pacient veľmi zahlienený, aby boli dostatočne ventilované všetky laloky
 • stáť - tak dlho, ako je možné a kdekoľvek, kde je to možné.- prevencia kontraktúr, regulácia tónusu
 • zaobstarať možnosti odľahčenia na invalidnom vozíku

Kedy je potrebné rozhodnúť sa pre invalidný vozík? Určite vtedy, keď sa tým pacientovi pomôže udržať doterajší akčný rádius a bude to predstavovať uľahčenie v bežnom živote. Spočiatku má používať vozík iba mimo domu, na dlhšie vzdialenosti, doma má naďalej chodiť.

Polohovanie na vozíku

Podľa možnosti majú bedrové, kolenné a člnkové kĺby zvierať pravý uhol. Na to, aby sa umožnil vzpriamený sed po niekoľko hodín, je potrebná pevná opierka chrbta a pevné sedadlo.

Ak sú priťahovače bedrových kĺbov veľmi spastické, možno dať medzi nohy polohovací klín. Ak je tónus prisilný, môže klín zvýšiť spasticitu, rozhodnúť sa individuálne.

S cieľom odľahčiť preležaninami ohrozené oblasti tela sa má robiť v hodinových alebo v kratších časových intervaloch prenášanie hmotnosti tela odtláčaním od jednej bočnej opierky na odľahčenie jednej polovice sedacej časti.

Podoprieť sa o obidve opierky s narovnanými HK v lakťových kĺboch a tlačiť sa nahor, tým dochádza k symetrickému odľahčeniu sedacej časti.

Predklonením sa a opretím predlaktí o stôl sa odľahčí dekubitmi ohrozená dolná časť chrbta. Túto polohu odporučujeme ako sedenie pri jedení, čítaní, sledovaní TV.

Pacienti postihnutí SM sa nemajú izolovať v domácom prostredí, sú pre nich veľmi dôležité sociálne kontakty. Pokiaľ je to možné, treba chodiť, využívať kompenzačné pomôcky a vo vyšších štádiách ochorenia invalidný vozík. Netreba sa hanbiť, nikto za ochorenie nemôže, ani pacienti ani ich príbuzní. Využívať stretnutia v SM-kluboch na odovzdávanie skúseností pri riešení problémov súvisiacich s týmto ochorením, veď život je pekný aj so SM.

Literatúra: Krall, B.: Fyzioterapia v neurológii, časť II. Bratislava: Asklepios v edícii Fyzioprax, 1999. ISBN 80-7167-036-7

MUDr. Anna Dudíková

FBLR odd., NsP Trebišov, a.s.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.