Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné minimum (platné od 1.7.2013) a súvisiace zmeny s jeho valorizáciou v sociálnej oblasti

Dátum: 11.07.2013
Autor: EWORKS.sk
Životné minimum (platné od 1.7.2013) a súvisiace zmeny s jeho valorizáciou v sociálnej oblasti

K 1. júlu 2013 boli Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z. z. ustanovené nasledovné sumy životného minima

K 1. júlu 2013 boli Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z. z. ustanovené nasledovné sumy životného minima:

 • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2013 bola táto suma 194,58 € mesačne),
 • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2013 bola táto suma 135,74 € mesačne),
 • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa (do 30. 6. 2013 bola táto suma 88,82 € mesačne)

Výpočet súm životného minima (ŽM) v modelových situáciách:

 1. Jednotlivec - ŽM plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 198,09 € mesačne.
 2. Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom - ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42  = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.
 3. Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom - ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42  = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.
 4. Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom- ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.
 5. Dvojica bez detí - ŽM dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.
 6. Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom - ŽM dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € 138,19 € + 90,42  = 426,70 € a predstavuje sumu 426,70 € mesačne.
 7. Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi - ŽM dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42  + 90,42  + 90,42  = 607,54 € a predstavuje sumu 607,54 € mesačne.
 8. Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom - ŽM dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 138,19 € + 90,42  = 564,89 € a predstavuje sumu 564,89 € mesačne.
 9. Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom - ŽM dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42  + 90,42  = 517,12 € a predstavuje sumu 517,12 € mesačne.

Násobky životného minima pre výpočet nároku na niektoré PP:

 • dvojnásobok ŽM (2 x 198,09 €) = 396,18 €
 • trojnásobok ŽM (3 x 198,09 €) = 594,27 €
 • štvornásobok ŽM (4 x 198,09 €) = 792,36 €
 • päťnásobok ŽM (5 x 198,09 €) = 990,45 €
 • 1,4 – násobok ŽM (1,4 x 198,09 €) = 277,33 € – ochrana príjmu pri PP na opatrovanie

Zdroj: http://www.employment.gov.sk/

Peňažné príspevky na kompenzáciu

V súvislosti so zmenou ŽM okrem iných príspevkov v sociálnej oblasti sa od 1.7.2013 menia aj kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažné príspevky na kompenzáciu – opakované od 1.7.2013

% ŽM

Suma v €

1. Peňažný príspevok za opatrovanie

   

1.1. Fyzická osoba (FO) v produktívnom veku

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

111,32 %

220,52

b) ak opatruje dvoch alebo viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

148,42 %

294,01

c) ak opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne V zariadení

98,33 %

194,79

d) ak opatruje dve a viac FO s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

139,15 %

275,65

e) ak opatruje FO s ŤZP, ktorá je v soc. zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

144,71 %

286,66

1.2. FO poberajúca dôchodok: starobný, predčasný , invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP

46,38 %

91,88

b) ak opatruje dve alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP

61,22 %

121,28

2. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

1,39 %

2,76

3. Peňažný príspevok na prepravu

51,02 %

101,07

4. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci

   

4.1.s diétnym stravovaním určený podľa prílohy a konkrétnych diagnóz

   

a) I. skupina chorôb

18,56 %

36,77

b) II. skupina chorôb

9,28 %

18,39

c) III. skupina chorôb

5,57 %

11,04

4.2. s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

9,28 %

18,39

4.3. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

16,70 %

33,09

5. Peňažný príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

22,27 %

44,12

Životné minimum a súvisiace zmeny v daňovej oblasti

 1. Daňový bonus - výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30.6.2013 v sume 21,03 eura sa s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje na sumu 21,41 eura. Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2013 pri vyplatení mzdy v auguste 2013.
 2. Nezdaniteľná časť základu dane (odpočítateľná položka) – sa vypočíta ako 19,2 násobok sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka, t. z. aktuálne zvýšená suma životného minima sa bude uplatňovať až v daňovom priznaní za rok 2014 a to v sume 3 803,33 € (19,2 x 198,09 €). V daňovom priznaní za rok 2013 sa bude uplatňovať suma vzťahujúca s k výške sumy životného minima platnej do 30.6.2013 a to 3 735,94 € (19,2 x 194,58 €).
 3. Povinnosť podať daňové priznanie (1/2 odpočítateľnej položky) – v súvislosti s nezdaniteľnou časťou základu dane sa rovnako mení aj hranica povinnosti podať daňové priznanie, avšak rovnako je táto zvýšená suma aktuálna až v daňovom priznaní za rok 2014 a to vo výške 1 901,67 € (1/2 x 3 803,33 €). V daňovom priznaní za rok 2013 sa bude uplatňovať suma vzťahujúca s k výške sumy životného minima platnej do 30.6.2013 a to 1 867,97 € (1/2 x 3 735,94 €).

Životné minimum a súvisiace zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Na základe zmien zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. účinných od 1.5.2013 a v súvislosti s valorizáciou sumy životného minima od 1.7.2013 sa mení výška odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce (teda môže mať príjem za výkon osobnej asistencie). Táto suma sa vypočíta ako 75 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu a jej aktuálna výška je 148,57 € (75 % z 198,09 €).

Ing. Zuzana Dvořáčková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.