Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je pre pacientov s SM vhodné a žiadúce

VIDEO
Dátum: 23.11.2021
Autor: Slovenský zväz sclerosis multiplex
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je pre pacientov s SM vhodné a žiadúce

Téma očkovania proti ochoreniu COVID-19 sa na nás valí zo všetkých strán. Je očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vhodné a bezpečné pre pacientov so sclerosis multiplex? O tejto téme sme si môžete prečítať rozhovor s MUDr. Jaroslavou Orosovou.

A ako bonus si prečítaní článku môžete pozrieť aj krátke video. 

Autor: Mediaplanet

Zdroj: https://www.info-lifestyle.sk/zdravie-rodiny/ockovanie-proti-covidu-pre-pacientov-so-sclerosis-multiplex/#

Je očkovanie vhodné pre chronických pacientov, konkrétne pre pacientov so sclerosis multiplex? 

Prevencia infekčných ochorení očkovaním je vhodná a žiaduca u väčšiny chronických ochorení. Do tejto skupiny patria aj pacienti so sclerosis multiplex (SM). Očkovaním vopred pripravujeme a posilňujeme imunitný systém na stret s konkrétnou infekciou, a tým predídeme jej ťažkej forme alebo v ideálnom prípade nákaze samotnej. U pacientov s SM môže prekonanie infekčného ochorenia zhoršiť aj ich základné ochorenie, a preto je potrebné ich pred nákazou chrániť i týmto spôsobom.

Aký význam má očkovanie pre pacientov s SM?

U pacientov s SM môžu infekčné ochorenia viesť k relapsu SM a prechodu do ťažšieho štádia. Z tohto dôvodu je vhodné, aby sa pacienti s SM očkovali povinnými (záškrt, tetanus), ale aj odporúčanými (chrípka, pneumokoky, COVID-19) vakcínami, a tak znížili riziko dôsledkov infekčných ochorení na ich nervový systém.

Aké riziká vyplývajú pre pacientov s SM, ak prekonajú ochorenie COVID-19 a po samotnom očkovaní?

U zdravej populácie môže prekonanie COVID-19, hoc aj s ľahkým priebehom, spôsobiť tzv. postcovidový syndróm, charakteristický chronickou únavou, dráždením dýchacích ciest, dýchavicou, dlhodobou stratou čuchu a chuti, búšením srdca, bolesťami hlavy a brucha, bolesťami svalov a kĺbov, znížením telesnej výkonnosti, nespavosťou, depresívnymi náladami, poruchami koncentrácie a pamäti. Tieto ťažkosti môžu pretrvávať niekoľko mesiacov až rokov. SM už sama o sebe časť týchto príznakov spôsobuje a postcovidový syndróm ich môže ešte zvýrazniť. Okrem toho, pri ťažších priebehoch COVID-19 hrozí už spomínané spustenie relapsu ochorenia sclerosis multipex. 

Očkovanie, a ani to proti COVID-19, na rozdiel od prekonania infekcie nespôsobuje dlhodobé ťažkosti ani nezhoršuje priebeh SM. Okrem toho, u pacientov s postcovidovým syndrómom je po dodatočnom očkovaní pozorované zlepšenie až vymiznutie ťažkostí.

Má vplyv na priebeh ochorenia COVID-19 konkrétny typ liečby SM?

Toho času sa zdá, že väčšina liekov na SM neovplyvňuje priebeh ochorenia COVID-19. Pacienti by počas nákazy v žiadnom prípade nemali sami prerušovať svoju SM liečbu a v prípade zhoršovania neurologických príznakov je potrebné kontaktovať svojho neurológa.

 

Aký vplyv má liečba na očkovanie? A naopak, očkovanie na liečbu SM?

V liečbe SM používame rôzne preparáty tzv. imunosupresívnej a imunomodulačnej liečby. Každá z nich na určitej úrovni ovplyvňuje imunitný systém pacienta. Vakcíny sú plne účinné u väčšiny liekov na liečbu SM. U niektorých liekov na SM, aby sa dosiahla dostatočná účinnosť očkovania, je potrebné určité jeho načasovanie a zladenie s SM liečbou. Pacienti by preto mali očkovanie konzultovať so svojím lekárom v SM centre. Očkovanie priebeh liečby SM neovplyvňuje. 

Kedy sa môže pacient s SM očkovať? 

Ak hovoríme o očkovaní neživými vakcínami, ku ktorým patrí napr. aj vakcína proti COVID-19, chrípke, pneumokokom, záškrtu alebo tetanu, pacient so stabilizovanou SM na liečbe môže byť očkovaný kedykoľvek, prípadne s určitým načasovaním vzhľadom na liečbu SM. Očkovanie týmito vakcínami ochorenie SM nijako neovplyvňuje. U živých vakcín napríklad proti osýpkam, mumpsu, rubeole, tuberkulóze či žltej zimnici môže byť s prihliadnutím na liečbu SM potrebné tiež určité načasovanie. V zásade sa pacienti s SM, s výnimkou relapsu ochorenia, môžu očkovať bez závažnejších prekážok.

Má vplyv samotné ochorenie SM, prípadne jeho liečba, na kvalitu ochrany pred infekčným ochorením, proti ktorému očkujeme?

Zdá sa, že SM sama o sebe neznižuje imunitnú odpoveď po očkovaní a ani po prekonaní ochorenia. U niektorých pacientov, liečených imunosupresívnou a imunomodulačnou liečbou, môže dochádzať k zníženej tvorbe protilátok po očkovaní či samotnom prekonaní infekčného ochorenia. Predpokladáme však, že určitú úlohu preberá aj bunková imunita, a tým by pacienti mohli získať aspoň čiastočnú obranyschopnosť.

Ak som pacient SM a prekonal som COVID-19, je nutné sa ešte očkovať? Kedy a aké vplyvy tu zohrávajú úlohu?

Očkovanie proti COVID-19 sa odporúča aj po prekonaní ochorenia, rovnako ako u zdravej populácie. Očkovaním pacienta s SM ochránime pred novými variantmi vírusu aj pred už spomínaným postcovidovým syndrómom. Očkovací kalendár aj výnimočné kontraindikácie očkovania sú rovnaké ako u zdravej populácie.

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.