NEUROASPIS® plp10 je registrovaný ako patent v USA a na celom svete a je registrovaný ako globálna ochranná známka – WORLD PATENT (WO2012131493) – COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF NEUROLOGIC DISORDERS

Ako som sa stretla s týmto výnimočným prírodným produktom...

Ako dlhoročný odborník na problematiku sclerosis multiplex, som sa v septembri 2016 zúčastnila Európskeho kongresu ECTRIMS, ktorý sa venuje výskumu a liečbe sclerosis multiplex.

Súčasťou kongresu je aj Exhibičná časť, kde firmy prezentujú najnovšie výsledky výskumu a vývoja svojich produktov. Opäť nesklamali. Môj zrak však priťahoval pohľad na malý stánok v rohu areálu, s názvom ANIVA, ktorý trochu kontrastoval s veľkolepými, úchvatnými prezentáciami ostatných firiem. Zvedavosť ma premohla. Pristúpila som bližšie a zistila som, že prezentujú prírodný prípravok na doplnkovú liečbu pre pacientov so sclerosis multiplex. Toto ešte viac upútalo moju pozornosť.

Dôležitou súčasťou pri liečbe sclerosis multiplex je zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa v sebe pravidelné cvičenie, zmenu myslenia a hlavne zdravú stravu.

Moja dlhoročná lekárska prax ma utvrdila v tom, že okrem klasickej liečby, je pre pacienta veľmi prospešná a potrebná, tzv. doplnková, čiže komplementárna liečba. V nemalej miere ma teda tento stánok zaujal aj preto, že išlo o prvú prezentáciu prírodného preparátu, ktorý bol prezentovaný na takomto významnom európskom neurologickom kongrese, na veľkolepom podujatí, kde sa stretli najlepší odborníci na ochorenie sclerosis multiplex.

Stánok som navštívila niekoľkokrát. So zástupcami firmy som viedla detailné rozhovory o rôznych aspektoch týkajúcich sa produktu. Stále som hľadala nejaký skrytý problém. Nič som nenašla. Naopak, stále viac a viac ma tento produkt fascinoval, pretože otváral nové možnosti zlepšenia zdravia pacientov s SM, bez vedľajších účinkov. Jeho efekt bol vedecky potvrdený v klinickej štúdii. Ďalšia štúdia pokračuje. NEUROASPIS - získal ocenenie Svetový patent - pre doplnkovú liečbu neurologických ochorení.

Po dlhých týždňoch vzájomných rozhovorov, som sa rozhodla priviesť tento produkt na Slovensko. Na základe rozhodnutia hlavného odborníka pre neurológiu pri MZ prof. MUDr. P. Turčániho, PhD., som zorganizovala, 6. apríla 2017, v Bratislave, stretnutie prednostov neurologických kliník zo Slovenska, s tvorcami prípravku Neuroaspis. Cieľom oficiálnej prezentácie bolo obhájenia jeho miesta v starostlivosti o pacientov so sclerosis multiplex. Professor Dr. Ioannis Patrikios, dekan fakulty School of Medicine Faculty of Medicine, Specialty in Immunology/Lipidology, Medical Biochemistry, European University Cyprus podrobne informoval o prípravku, dôstojne obstál pod paľbou odborných otázok a v diskusii NEUROASPIS obhájil.

Nasledovali aj ďalšie prezentácie.

31.5.2017 v Ružomberku odznela prezentácia produktu na kongrese organizovanom SZSM a mestom Ružomberok, ktorý sa konal pod záštitou Ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, NEUROASPIS bol prezentovaný aj na 13. ročníku Abilympiády SZSM 2017 a 6. ročníku Medzinárodnej Abilympiády SM, v dňoch od 2.6. do 5.6.2017 na Zemplínskej Šírave.

NEUROASPIS a prednášky vyvolali u pacientov záujem. Prípravok ich veľmi zaujal a chceli si ho hneď kúpiť. Kvôli viacerým legislatívno-právnym a technickým problémom však pacienti na daný produkt museli počkať. Som veľmi rada, že sa to napokon podarilo a od konca októbra 2017, je Neuroaspis konečne na Slovensku.

NEUROASPIS je zaregistrovaný ako výživový doplnok, nie ako výživový doplnok pre SM, ako je to v Nemecku. Slovenská legislatíva totiž neumožňuje doplnkom výživy pripisovať liečivé účinky.

Bližšie informácie o NEUROASPIS nájdete na www.neuroaspis.sk alebo na FB stánke - Neuroaspis Slovakia.

V súčasnej dobe sa pripravujem na ďalšie odborné prezentácie pre neurológov, na informatívne stretnutia a diskusie s lekármi, ktorí sa špecializujú na sclerosis multiplex, v centrách pre SM ako aj na besedy so samotnými pacientmi. NEUROASPIS stojí určite za pozornosť. K dispozícii je aj veľa materiálov, v tlačenej podobe, pre pacientov a lekárov.

MUDr. Soňa Feketová - neurológ

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.