Rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskym združením s názvom Slovenský zväz sclerosis multiplex bola táto verejná zbierka zapísaná pod názvom „Deň slnečníc 2018“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2018-013982 na všeobecný prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Číslo rozhodnutia SVS –OVS2-2018-013982 zo dňa 18. apríla 2018.

Verejná zbierka bola vykonávaná na území Slovenskej republiky od 12. mája do 25. mája 2018.

SZSM s pomocou dobrovoľníkov a klubov SM pri SZSM organizovalo verejnú zbierku na verejných priestranstvách a vo verejnosti prístupných priestoroch, rozdávaním okoloidúcim letáky, buletíny s informáciami o SM a malé slnečnice, ktoré sú symbolom ochorenia SM na Slovensku za dobrovoľné príspevky do uzavretých pokladničiek. Celý výnos z verejnej zbierky bol odvedený na účet SZSM zriadený na tento účel - číslo účtu IBAN – SK5909000000005070404572.

Získané finančné prostriedky sme použili na rekondičné pobyty v roku 2018:

  • 2 pobyty v SLK Turčianske Teplice
  • 1 pobyt Kúpele Dudince
  • 1 pobyt ORS Relax hotel Chemes,

Ostatné náklady na verejnú zbierku sme vynaložili z iných zdrojov SZSM.

Rekapitulácia Verejnej zbierky:

Príjmy:

  1. Účet na verejnú zbierku bol založený 31.03.2015 - IBAN - SK5909000000005070404572 na ktorom bol počiatočný stav k 01.05.2018– - 51,66€ .
  2. V mesiaci máj bolo vložené na účet z verejnej zbierky celkovo 8 173,99€.  Náklady za bankový účet 3,90€/ mesačne.

Výdavky:

Faktúry za rekondičné pobyty:
SLK Turčianske Teplice zálohová faktúra 26040848 700,00€
Vyúčtovacia faktúra 21187249 0,00€
SLK Turčianske Teplice zálohová faktúra 26041036 1 989,00€
Vyúčtovacia faktúra 211861100 0,00€
Kúpele Dudince zálohová faktúra 518660110 592,36€
Vyúčtovacia faktúra 518610722 0,00€
ORS Relax hotel Chemes zálohová faktúra 001/2018 3 000,00€
Vyúčtovacia faktúra 0452018 4 939,40€
Spolu suma za rekondičné pobyty 11 220,76€

Rekapitulácia:

Spolu suma za rekondičné pobyty 11 220,76€
Čistý výnos z verejnej zbierky 8 173,99€
ORS Relax hotel Chemes zálohová faktúra 001/2018 uhradené zo Štátnych dotácií 3 000,00€
Doplatok za rekondičné pobyty z 2% daní 46,77€

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.