Účelom prieskumu je získať lepší prehľad o priebehu choroby sclerosis multiplex.

Dotazník Vám nezaberie veľa času a môžete si ho otvoriť v ktoromkoľvek prehliadači: https://prieskumy.2muse.sk/surveys/project/O0732003.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.