Diagnostikovanie sclerosis multiplex vážne zasiahne do osobného, rodinného, spoločenského a pracovného života nielen diagnostikovanej osoby, ale tiež partnerov, detí, príbuzných a priateľov. A práve tu zohráva dôležitú úlohu naše občianske združenie Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM), ktorý bol založený v roku 1990 a už 30 rokov sa všestranne pomáha pri prekonávaní ťažkostí a zmierňovaní zdravotných a sociálnych dôsledkov tohto ochorenia. V mnohom suplujeme pomoc, ktorá prichádza od štátu. Preto akýkoľvek suma príspevku zo strany darcu je pre nás mimoriadne dôležitá, hlavne ak je pravidelná.

Ďakujeme „VEĎ VĎAČNOSŤ JE PAMÄŤ SRDCA!“

Dar môžete zaslať cez stránku https://szsm.darujme.sk/podporte-nas-935f7/.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.