Vznikol na pomoc osobám s diagnózou SM, na podporu a povzbudenie tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.

SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie. Združuje občanov s dg SM, ich rodinných príslušníkov, ako aj iných občanov bez ohľadu na politickú príslušnosť, rasu, svetonázor a náboženské vyznanie, ktorí chcú osobám s SM pomáhať a podporovať činnosť SZSM.

Organizuje a podporuje organizovanie rekondično - rehabilitačných pobytov zameraných na zlepšovanie fyzickej a psychickej kondície osôb s SM, ktorí sú členmi SZSM.

Podporuje vznik regionálnych klubov, ktoré sú nižšími článkami SZSM a občianskych združení, ktorých činnosť je zameraná na pomoc osobám s SM.

Nadväzuje a rozvíja kontakty s organizáciami SM v zahraničí.

Členom SZSM sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi SZSM, uznáva a dodržiava stanovy SZSM a chce podporovať jeho činnosť.

Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku.

Prihláška

Dostupné súbory:
doc.png Prihláška člena často sťahovaný
(4 hlasov)

Prihláška pre záujemcov o členstvo v SZSM. Táto prihláška je aj pre člena SZSM, ktorému nebola diagnostikovaná diagnóza SM.

Členský príspevok je 4 € / rok. Podrobnejšie informácie o členských príspevkoch nájdete v článku O nás/Platby.

Preukaz člena SZSM vám zašleme po zaplatení členského príspevku a zaslaní vyplnenej prihlášky na adresu zväzu.

Osobné údaje sú chránené podľa Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 z.z..

 

Dátum 07.06.2013 19:57:43 Jazyk  Slovensky Veľkosť 151 KB Stiahnúť 1 934 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.