Slovenský zväz
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontaktné informácie

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Trnava
Č.účtu: SK9609000000000280039603
IČO: 00896900

Variabilné symboly:
101 – členské
104 – rekondícia
105 – ostatné
106 – časopis NÁDEJ

Jarmila Fajnorová,  prezidentka SZSM

Adresa: 

Jarmila Fajnorová
094 22 Nižný Hrušov 258

Informácie o dianí cez SMS

Odhlásiť sa Prihlásiť sa na odber
Streda, 21.07.2021

Na našej webovej stránke szsm.sk bol zverejnený nový článok k téme COVID-19 vakcíny a SM.