Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana osobných údajov

V zmysle paragrafu 34, zákona č 18/2018 o ochrane údajov,  Slovenský zväz sclerosis multiplex, K. Čulena 12, 917 01 Trnava IČO 00896900 /ďalej prevádzkovateľ/  týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa,  dátum narodenia, rodné číslo, email a číslo telefónu, budú predmetom spracovania  v zmysle par. 10 uvedeného zákona.

Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o tom, že ich osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi Ing. Jana Čačková, Štefánikova 4, 071 01,  Michalovce, IČO: 47784199. Účelom spracovania osobných údajov sú informačné systémy: personalistika a mzdy, účtovné doklady, časopis a publikačná činnosť a zoznamy členov zväzu. Všetky oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi boli prevádzkovateľom  poučení o rozsahu a spôsobe nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb.

Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov. Dotknuté osoby poskytujúce svoje osobné údaje sú si vedomí svojich práv podľa par. 28  a boli im poskytnuté všetky informácie podľa par. 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujú, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

Jarmila Fajnorová
Prezident SZSM