Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NATALIZUMAB (TYSABRI) – nová terapia

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
NATALIZUMAB (TYSABRI) – nová terapia

Skleróza multiplex (SM) je zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), ktoré spôsobuje demyelinizáciu nervových pošiev, ako aj poškodenie samotných nervových buniek.

Skleróza multiplex (SM) je zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), ktoré spôsobuje demyelinizáciu nervových pošiev, ako aj poškodenie samotných nervových buniek. Vyskytuje sa viac v mladej dospelej populácii (20-30 rokov) a viac u žien. Ide o autoimunitné ochorenie, kde cieľom je predovšetkým biela hmotyacentrálnej nervovej sústavy. Liečba SM sa v posledných 13 rokoch zásadne zmenila. Dôraz sa kladie na včasnú diagnostiku a včasné zahájenie liečby. Súčasná ochorenie modifikujúca liečba zahŕňa interferón ? a glatiramer acetát. Tieto lieky zmenili pohľad lekárov na ochorenie a jeho liečiteľnosť a spustili závod v hľadaní ešte efektívnejšej liečby.

Natalizumab selektívne blokuje spojovacie molekuly na povrchu bielych krviniek. Narušenie týchto spojení s cievnou stenou bráni migrácii leukocytov cez stenu ciev v mozgu do zapáleného tkaniva. Potláča sa tým zápalová aktivita prítomná v poškodenom mieste a zamedzí sa ďalší prívod zápalových buniek do zapálených tkanív.

Je určený ako ochorenie modifikujúca liečba vysoko aktívnej relapsujúco remitentnej SM u pacientov s vysokou aktivitou ochorenia napriek liečbe beta-interferónom, alebo u pacientov s rýchlo sa vyvíjajúcou závažnou relapsujúco remitentnou SM.

Liek sa nesmie podávať pri súčasnej liečbe ?-interferónom, či glatiramer acetátom, pri známych aktívnych nádorových ochoreniach a takisto u detí a dospievajúcich.

Najčastejšie popisované nežiaduce účinky zahŕňajú bolesť hlavy, únavu, infekcie močových ciest a bolesti kĺbov. 1.marca 2005 došlo k zastaveniu celosvetového podávania natalizumabu z dôvodu výskytu PML – vírusové ochorenie mozgu. Celkovo boli popísané tri prípady, pričom každý z nich sa vyskytol u pacientov, ktorí zároveň dostávali liečbu ?-interferónom, prípadne vykazovali potlačenú imunitu. Po opätovnom prehodnotení sa natalizumab vrátil.

Z hľadiska početnosti nežiaducich účinkov sa vyskytli najčastejšie reakcie súvisiace s infúznym podaním, potom reakcie precitlivelosti, pridružené infekcie a vplyv na laboratórne parametre v zmysle zvýšenia cirkulujúcich bielych krvoniek a červených krviniek s jadrami.

Podáva sa formou infúzie raz za 4 týždne. Tysabri sa nesmie podávať naraz injekciou. Približne 17 000 pacientov používa natalizumab celosvetovo, konkrétne asi 10 500 v USA, okolo 5 500 v EU a takmer 1000 v medzinárodných skúškach. Údaje o bezpečnosti liečby podporujú priaznivý profil riziko/prínos. Preukázal sa vysoko významný rozdiel oproti kontrolnej skupine v pokračovaní neschopnosti ako aj v počte nových nálezov. Momentálne prebieha štúdia TOUCH, do ktorej sú zahrnutí všetci pacienti v USA, a asi 5 000 pacientov je zahrnutých v štúdii TYGRIS, zameriavajúcej sa na bezpečnosť liečby. Pacienti v nej sú hodnotení a sledovaní neurológom v priebehu piatich rokov. Okrem USA a EU je Tysabri registrované aj vo Švajčiarsku, v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande a v Izraeli.

MUDr. Roman Hudec PhD.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.