Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poruchy zraku u sclerosis multiplex

Dátum: 11.03.2013
Autor: EWORKS.sk
Poruchy zraku u sclerosis multiplex

Zrak je najdôležitejším zmyslom človeka. Svedčí o tom už samotné uloženie orgánu zraku v tvárovej časti hlavy. Lokalizácia očí potvrdzuje ich tesné spojenie s mozgom a zároveň všetkými duševnými a emocionálnymi funkciami človeka. Na výraze očí pozná dobrý pozorovateľ radosť, smútok, spokojnosť, bolesť, nádej, sklamanie, zdravotný stav a početné ďalšie funkcie alebo stavy organizmu . 

... ráno som sa zobudila a uvedomila som si, že cudne vidím na pravé oko, akoby cez závoj, cez hmlu, rozmazane. Potom pristúpili bolesti za okom, boli dosť silné. Ťažkosti neprestávali, videla som šedo, farby boli akoby vyblednuté....popisuje príznaky, neskôr diagnostikovaného zápalu očného nervu 25 ročná Zuzana.

... zrazu som si uvedomila, že nevidím dobre, predmety akoby plávali, časť z nich som videla ostro, ostatné zahmlene, obraz bol mozaikovitý. Niekedy priamo pohybujúce sa predmety sa mi zdá, že idú priamo na mňa, akoby menili smer. Tieto ťažkosti mám už tri roky...hovorí 34 ročná Dana.

... Marek, 20 r.: ... začalo to náhle, bolesť za okom a v priebehu niekoľkých hodín som na oko vôbec nevidel, bolo to šokujúce...

... keď som sa pozrela doprava videla som dvojmo, bolo to pred dvomi mesiacmi, ale ešte stále doprava nevidím dobre, niečo mi vadí, akoby stále niekto vedľa mňa stál ... takéto problémy má 25 ročná Mária.

Zrak je najdôležitejším zmyslom človeka. Svedčí o tom už samotné uloženie orgánu zraku v tvárovej časti hlavy. Lokalizácia očí potvrdzuje ich tesné spojenie s mozgom a zároveň všetkými duševnými a emocionálnymi funkciami človeka. Na výraze očí pozná dobrý pozorovateľ radosť, smútok, spokojnosť, bolesť, nádej, sklamanie, zdravotný stav a početné ďalšie funkcie alebo stavy organizmu . Vyjadruje to známe príslovie: “Oči sú zrkadlom duše„

Základnou funkciou oka je videnie. Prostredníctvom zraku získavame z vonkajšieho prostredia viac ako 80% informácií, ktoré ovplyvňujú celkový psychomotorický vývoj človeka. Schopnosť videnia neznamená iba jednoduchý odraz sveta, ale jeho videnie v rozmanitosti. na ktorom sa podieľa niekoľko zrakových funkcií:

  1. fyziologický a biochemický proces videnia- znamená premenu svetelnej energie cestou chemického deja na elektrický vzruch.
  2. zraková ostrosť: schopnosť rozlišovať detaily je viazaná na tzv. žltú škvrnu sietnice
  3. akomodácia: schopnosť meniť optickú mohutnosť zrakového aparátu, aby sme ostro videli do blízka aj do diaľky
  4. farebné videnie: táto schopnosť je viazaná na čapíky sietnice a štruktúry nervového systému. Človek je schopný vnímať až 17 000 farebných odtieňov.
  5. optický proces na oku: zobrazenie sveta pomocou dioptrického systému
  6. periférne videnie ( zorné pole ): predstavuje úsek priestoru, ktorý je človek schopný vnímať jedným okom bez pohybu
  7. adaptácia znamená prispôsobovať sa rozličným intenzitám svetla
  8. binokulárne videnie predstavuje schopnosť spolupráce oboch očí, schopnosť priestorového videnia teda stereopsie.

Problémy so zrakom môžu byť v dôsledku:

  1. poruchy schopnosti správne vnímať, zobraziť to čo vidíme. Tento proces nám zabezpečuje oko, sietnica, očný nerv, ktorý spája oko s mozgom.
  2. problémov koordinácie a sily svalov, ktoré držia očnú guľu a kontrola ich pohybov.

Okohybné svaly sú inervované nervami, ktoré vychádzajú z mozgového kmeňa.

Demyelinizačná lézia v mozgovom kmeni môže spôsobiť zrakové problémy.

Problémy s videním sú časté u pacientov so sklerózou multiplex, často bývajú prvými príznakmi tohto ochorenia

Zápal očného nervu ( optická neuritída ) prichádza náhle. Zvykne sa hovoriť o retrobulbárnej neuritíde, lebo chorobný proces, zápalová demyelinizácia, postihne samotný očný nerv. Ocný lekár pri vyšetrení očného pozadia sleduje výstup očného nervu, tzv. papilu . Keďže zápal je v nerve, v začiatku epizódy je situácia, keď očný lekár nič nevidí / teda chorobné zmeny na očnom pozadí / a pacient tiež nič nevidí . Pacient má v priebehu niekoľkých hodín, alebo dní stráca zrak, môže byt až úplná, našťastie prechodná, slepota. Postihnuté je farebné videnie, najviac pre červenú farbu, farby sa zdajú akoby vypraté, vyblednuté, šedé. Niekedy býva svetloplachosť. Často, no nie vždy býva veľmi intenzívna bolesť za okom, alebo v oku . Úprava môže byt aj spontánna, vo väčšine prípadov je kompletná. . Niekedy si pacienti sťažujú, že po takejto príhode horšie vidia v tme, niektorí pozorujú fosfény, teda rôzne svetlé alebo tmavé škvrny. Zápal očného nervu môže byt aj bez príznakov, hovoríme o asymptomatickom priebehu, len patologický nález zrakových evokovaných potenciálov nás informuje, že zápal tu prebehol.

Môžete mat aj iné zrakové problémy: neistý, vágny pocit, že videnie nie je čisté, jasné akoby malo byt, obraz nie je kontrastný, ale pri očnom vyšetrení sa nenájde porucha zrakovej ostrosti. Lepšie sa čítajú kontrastné texty, problém býva ak pozadie písmen je farebné. Problémy so zrakom sa môžu objaviť len po nadmernej záťaži, alebo zvýšení teploty / Uhthoffov fenomén), inak je videnie bez problémov.

Pri lézii- plaku lokalizovanom v mozgovom kmeni, môže dôjsť k poruche v oblasti jadier hlavových nervov, ktoré inervujú okohybné svaly. Prejaví sa to zhoršenou koordináciou a znížením sily očných svalov výsledkom čoho je dvojité videnie- diplopiou.. Dvojité videnie je veľmi nepríjemný pocit, vadí v dôležitých činnostiach, môže byt sprevádzané pocitom na zvracanie. Ak sa pozeráte izolovane len jedným okom,vidíte dobre, preto sa snažíte prižmurovať oko, avšak mozog sa časom naučí vnímať predmety správne, aj keď okohybné svaly sú oslabené, prispôsobí sa na dvojité videnie. Diplopia môže trvať niekoľko sekúnd, prchavý príznak, ale môže sa vyskytovať záchvatovite, 1-2x týždenne dlhšie obdobie. Nystagmus . je pravidelný, alebo nepravidelný trhavý pohyb oči, ktorý sa pozoruje, ak sa pozeráte do strany, obvykle si ho pacient sám nevšimne. Niekedy je na jednom oku výraznejší ako na druhom, a toto môže spôsobiť, že prostredie sa pohybuje, vtedy je problém čítať, osciloscopia..

Poruchy zraku môžu spôsobiť problémy pri šoférovaní, a lekár pri vyšetrení zistí, že zorničky sa pomaly zužujú na osvetlenie, čo môže robiť problémy pri prudkom svetle, napr. oslnenie šoféra v noci, pomôžu tmavé okuliare / fotosenzitívne /

Inou poruchou zraku, zriedkavou u sclerosis multiplex . sú výpadky zorného pola kedy časť obrazu nevidíme. Za túto poruchu sú zodpovedné demyelinizacné plaky priamo v bielej hmote mozgu

Ako väčšina príznakov u sklerózy multiplex, aj problémy s ocami sa zhoršujú pri strese, únave, infekcii, pri užívaní určitých liekov ( napr. antidepresíva ), alebo pri zvýšenej teplote. .

Terapia

Každá porucha zraku má viest k návšteve odborníka Vyšetrenie očného pozadia je až u 70 % pacientov v norme, nakoľko zápal môže byt lokalizovaný za okom, v priebehu očného nervu . Vyšetrenie vizuálnych zrakových potenciálov informuje neurológa o stupni postihnutia očného nervu . MRI môže znázorniť opuch očného nervu. Dochádza aj k spontánnej úprave, Podanie kortikoidov môže urýchliť návrat k norme Nezabudnúť na tlmenie bolesti. Zriedkavo ostane trvalo zníženie zrakovej ostrosti. Pri dvojitom videní sa niekedy v nevyhnutných prípadoch, napr. pri šoférovaní, alebo čítaní, pozeraní TV sa odporúča prekrytie oka. Nemalo by to byt trvalé riešenie, lebo potom sa mozog nenaučí kompenzovať tento defekt.

Pri svetloplachosti sa odporúčajú okuliare so žltými sklami, ktoré znížia intenzitu svetla. Pri poruche zorného pola môže sa videnie zlepšiť napr. naklonením hlavy. Pri " unavených očiach " pomôžu obklady z občianky.

Dôležité je, že v naprostej väčšine prípadov, poruchu zraku sú prechodné, a väčšinou s kompletnou úpravou .Úprava závisí od stupňa poruchy zraku, môže zostať určitý deficit: pomalšie rozoznávanie farieb, ľahko znížená ostrosť, horšie videnie za šera a v tme, fosfény. Očné príznaky môže zhoršiť, podobne ako iné príznaky sm teplo, horúčka, infekcia, stres, cvičenie produkujúce teplo, ale aj určité lieky, napr. antidepresíva, alebo zvýšená teplota a tiež únava.

Význam a dôležitosť zraku si človek uvedomuje často až vtedy, keď stráca schopnosť vidieť, čo možno vyjadriť slovami: strata zraku je po strate života asi najbolestnejšia.

Ľubica Procházková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.